W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X
YOCHI

Aktualności

Ponad 78 milionów złotych na inwestycje w Gminie Skulsk

2024-03-25 13:17:04

Ponad 78 milionów złotych na inwestycje w Gminie Skulsk

Gmina podsumowuje kadencję - Ponad 78 milionów złotych na inwestycje.
W Gminie Skulsk w ostatnich latach, począwszy od 2018 r. zrealizowano szereg inwestycji. Łączna wartość wszystkich poniesionych z tego tytułu wydatków to ponad 78 mln zł, a łączna wartość uzyskanych dotacji wyniosła ponad 60 mln zł.

Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna (ok.4,5 mln zł):

Poprawa estetyki przestrzeni publicznej i jakości infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie gminy Skulsk polegała na przebudowie infrastruktury w trzech lokalizacjach: na terenie m. Skulsk przy ulicy Konińskiej, nad jeziorem Gopło w Mielnicy Dużej oraz na plaży w Skulsku i Gawronach. Powstały oświetlone promenady, utwardzone drogi, place zabaw oraz drewniane altany. Budowa pomostu w miejscowości Mielnica Duża połączona z montażem oświetlenia i punktu dystrybucji energii elektrycznej, budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej, utworzenie ścieżki rekreacyjnej nad jeziorem Czarnym oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gawrony. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i miejsc rekreacji w miejscowości Skulsk, obejmujące remonty domków letniskowych, budowę kładki oraz zaplecza gastronomicznego, to dowody dążeń do stworzenia nowoczesnej, przyjaznej i ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej. Gmina Skulsk kładzie duży nacisk na aktywność ruchową mieszkańców. Niemal w każdej miejscowości powstało boisko sportowe lub plac zabaw, wybudowano także siłownie zewnętrzne w Popielewie, Wandowie przy szkole, w Skulsku (przy Orliku oraz Szkole Podstawowej, na plaży). Wykonano modernizację boiska sportowego, rozłożono instalację nawadniającą boisko, wybudowano studnię głębinową oraz zakupiono i zamontowano wiaty dla zawodników.

Wsparcie edukacji (ok.7 mln zł.):

W ramach realizacji projektu pn. Eko-Edukacja w Gminie Skulsk, wybudowano nad jeziorem Skulskim, Skulska Wieś oraz Gopło atrakcyjne ścieżki edukacyjne oraz wyposażono Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Mielnicy Dużej. Zasadnicze cele projektu skupione były wokół ochrony obszarów Natura 2000. W ramach utworzenia nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Skulsk wykonano również bezpieczną nawierzchnię placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Skulsku i przy Szkole Podstawowej w Wandowie. Realizacja projektu „Laboratoria przyszłości” pozwoliła na zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych, takich jak np.: drukarka 3d. W efekcie modernizacji i adaptacji pomieszczeń w budynkach gminnych powstały dwie lokalizacje Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą „Strefa Uśmiechu”.

Elektroniczne usługi publiczne (ok.1,5 mln zł.):

Realizacja projektu pn. Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną polegała na zakupie sprzętu komputerowego, serwera oraz oprogramowania w celu wdrożenia elektronicznych usług publicznych takich jak: Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta, Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją, integracja EBOI z ePUAP oraz utworzenie i oznakowanie Punktu Potwierdzania Profili Zaufanych. Informatyzacja Gminy Skulsk, wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim – integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych, rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Skulsk oraz „Cyfrowa Gmina” to zrealizowane zadania służące głębszej informatyzacji systemów obsługi petenta w Gminie Skulsk.

Przebudowa dróg (ok.13 mln zł.):

Dokonano przebudowy dróg gminnych w niemal wszystkich miejscowościach. Powstały ciągi pieszo-rowerowe w m. Rakowo, w m. Łuszczewo,Mniszki, Wandowo, Mielnica Duża i Skulsk.

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna (ok. 26 mln zł.):

Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków . W ramach inwestycji powstały: budynek techniczno-socjalny, zbiornik retencyjny, dwa reaktory biologiczne, zbiornik tlenowej stabilizacji osadu, przepompowania, instalacja FV. Wybudowano lub rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej w Skulsku (ulice: Targowa, Zielona, Brzozowa, Jodłowa). W bieżącym roku podjęto realizację zadań: modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kolonia Warzymowska oraz utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Rewitalizacja świetlic wiejskich:

Utwardzono teren wokół świetlicy wiejskiej, zakupiono wyposażenie, zamontowano oświetlenie terenu i wybudowano boisko wielofunkcyjne w ramach projektu „Przez żołądek do serca – KUCHNIA OCHWEŚNICKA sposobem na zagospodarowanie miejsca spotkań i integracji mieszkańców sołectwa Mniszki”. Wykonano także elewację oraz termomodernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Popielewo Folwark. Zmodernizowano i wyposażono świetlicę wiejską w Mielnicy Dużej (Nasza świetlica na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski)

Remonty i termomodernizacje budynków OSP (ok.0,5 mln zł.):

Zakupione zostały i zamontowane instalacje fotowoltaiczne dla OSP w Goplanie, Czartowie, Gawronach, Mielnicy Dużej, Celinowie, Kobylankach, Lisewie i Łuszczewie. W Mielnicy Dużej wykonano także termomodernizację budynku OSP. W Skulsku zainstalowano wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła oraz zmodernizowano system grzewczy.

Remonty i termomodernizacje budynków użyteczności publicznej (ok. 21 mln zł.):

Przebudowa Biblioteki Publicznej Gminy Skulsk. Dzięki windzie zewnętrznej, nowej klatce schodowej oraz dużym pomieszczeniom stało się możliwe prowadzenie zajęć aktywnych, wieczorków poetyckich, warsztatów, czy spotkań z autorami. Projekt ten poprzez głęboką termomodernizację budynku przyczynił się do podniesienia świadomości proekologicznej. Termomodernizacja i przebudowa Szkoły Podstawowej w Skulsku to szereg kompleksowych działań inwestycyjnych prowadzących do pełnej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Skulsku, z celem doprowadzenia obiektu do wysokiego standardu energetycznego. W ramach przebudowy oraz rozbudowy budynku komunalnego w celu utworzenia gminnego przedszkola w Wandowie. Powstaną trzy nowe oddziały przedszkolne z zapleczem kuchennym oraz sanitarnym. Przeprowadzenie termomodernizacji w budynku Szkoły Podstawowej w Wandowie oraz budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Skulsku z siedzibą w Mielnicy Dużej to również zadanie zaplanowane do wykonania w roku bieżącym. Dodatkowo w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mielnicy Dużej zostanie zmodernizowana i wyposażona kuchnia oraz sala do zajęć muzycznych.

Oświetlenie uliczne (ok. 1,5 mln zł.):

Zainstalowano oświetlenie uliczne w miejscowościach: Buszkowo, Buszkowo Parcele, Czartowo, Mielnica Duża, Skulska Wieś. Modernizacja infrastruktury oświetlenia dróg, ulic, placów i miejsc publicznych „Rozświetlamy Polskę” w roku 2024 polegać będzie na wymianie nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED. Realizacja zadania pozwoli na uzyskanie znaczących efektów ekologicznych.

Ochrona zabytków (ok. 1,5 mln zł.):

Zaplanowane roboty naprawcze dachu oraz fundamentów Kościoła Parafialnego w Skulsku mają na celu powtrzymanie procesów degradacyjnych i tym samym ocalenie materii i formy obiektu.

Ponad 78 milionów złotych na inwestycje w Gminie Skulsk
Ponad 78 milionów złotych na inwestycje w Gminie Skulsk
Ponad 78 milionów złotych na inwestycje w Gminie Skulsk
Ponad 78 milionów złotych na inwestycje w Gminie Skulsk
Ponad 78 milionów złotych na inwestycje w Gminie Skulsk
Ponad 78 milionów złotych na inwestycje w Gminie Skulsk