W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X
Shootersss

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Drogi Użytkowniku! Dbamy o Twoją prywatność i chcemy żebyś czuł się na naszej stronie komfortowo. W związku z powyższym informujemy Cię poniżej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz o tym jak wykorzystujemy na naszych stronach pliki „cookies”. Informacje te zostały przygotowane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (zwanym również RODO).

 

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest „Wydawnictwo – Przegląd Koniński” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Koninie, przy ul. Chopina 23, 62-510 Konin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000039266.

Cele przetwarzania

W związku z prowadzoną przez nas działalnością przetwarzamy dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej. Poniżej pogrupowaliśmy te informacje w celu przekazania Ci ich w przejrzystej formie.

 

1. Użytkownicy portalu przegladkoninski.pl

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pomocą plików cookies:

· w celu udostępniana treści gromadzonych w serwisie. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na rozpowszechnianiu naszych treści (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

· w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Przetwarzamy Twoje dane w tym celu przez okres niezbędny do wykonania wiążącej nas umowy;

· w celach analitycznych i statystycznych; podstawą prawną przetwarzania w tych celach jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na analizowaniu aktywności użytkowników w celu poprawy jakości świadczonych usług. Okres przetwarzania danych osobowych w tych celach to 12 miesięcy;

· w celu ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; podstawą prawną przetwarzania w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie swoich praw;

· w celu odpowiedzi na wiadomości wysłane za pomocą formularzy kontaktowych dostępnych na stronach portalu. Podstawą przetwarzania Twoich danych w tym celu jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikiem strony (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Twoje dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

· w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim przetwarzamy również dane osobowe w postaci adresu IP rejestrując Twoją aktywność na stronach portalu Przegladkoninski.pl za pomocą specjalnego programu komputerowego w tzw. logach systemowych, które zapisują w sposób chronologiczny wszystkie zdarzanie związane z funkcjonowaniem portalu. Podstawą prawną przetwarzania w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes – zapewnienie bezpieczeństwa systemu informatycznego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzamy te dane przez okres jednego roku;

· w celu wyświetlania reklam behawioralnych (dostosowanych do preferencji użytkownika). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

2. Obsługa sprzedaży

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania wiążącej nas umowy lub realizacji łączącej nas współpracy, do momentu rozwiązania łączącej nas umowy, rozliczenia wzajemnych zobowiązań oraz przez okres przedawnienia właściwy dla rodzaju zawartej umowy. Podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umowy lub realizacji naszej współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. Przechowywanie dokumentacji księgowej

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji księgowej, w postaci faktur VAT lub innej wymaganej przepisami. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dokumentacja taka została utworzona. Podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

4. Przedstawiciele kontrahentów

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania przez nas zobowiązań wynikających ze stosunku prawnego z podmiotem, którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem do momentu zakończenia, rozliczenia i upływu okresu przedawnienia dotyczącego naszej współpracy z podmiotem lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu i uznania przez nas jego zasadności. Podstawa prawna - nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na realizacji łączących nas umów i stosunków prawnych z podmiotem, którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

5. Kandydaci do pracy

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem Twoich danych osobowych jest „Wydawnictwo – Przegląd Koniński” Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie (62-510), ul. Przemysłowa 9 (dalej: administrator)

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem danych możesz się skontaktować poprzez adres e-mail: odo@przegladkoninski.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: 63 243 77 00 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Jeśli rekrutacja dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Twoje dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, wizerunek na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Jeśli rekrutacja dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie zgody wyrażonej przez zawarcie tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich przesłanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, także w kolejnych rekrutacjach, jeżeli wyrazisz na to odrębną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Jeżeli w dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Twoja zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
Wszystkie wyrażone przez Ciebie zgody mogą zostać odwołana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem

ODBIORY DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe nie są udostępniane innym administratorom.
Dane osobowe kandydatów mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu administratora w celu świadczenia usług, np.: usług teleinformatycznych takich, jak hosting, dostarczanie lub utrzymywanie systemów informatycznych, usług rekrutacyjnych.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

TWOJE PRAWA
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci następujące prawa:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych.

Jeśli chcesz skorzystać z wyżej wymienionych praw poinformuj nas z którego prawa i w jakim zakresie chcesz skorzystać.
Więcej informacji o przysługujących Ci prawach uzyskasz w Dziale Kadr.
Jeśli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych może naruszać Twoje prawa, poinformuj nas o tym. Dokładamy wszelkich starań, żeby odpowiednio chronić Twoją prywatność, dlatego doceniamy wszelkie uwagi i sugestie w tym zakresie. Niezależnie od tego możesz wnieść skargę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Kontakt z Urzędem jest możliwy pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH
Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne, ale w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej może być konieczne do przeprowadzenia rekrutacji.

 

6. Laureaci konkursów

Przetwarzamy dane osobowe uczestników w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie i laureatów w zakresie niezbędnym do wydania nagrody (imiona, nazwisko, adres zamieszkania, pesel). Dane te przetwarzamy na podstawie umowy/regulaminu (art. 6 ust. 1 lit b RODO) oraz obowiązku prawnego wynikającego z ustawy o rachunkowości (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Jeśli uczestnikiem jest dziecko przetwarzamy jego dane na podstawie zgody udzielonej przez rodzica/opiekuna prawnego (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Przetwarzamy te dane do czasu rozliczenia zobowiązań wynikających z umowy, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, a dane dzieci również do czasu wycofania zgody.

 

Odbiorcy danych

1. podmiot realizujący dostawę towarów,

2. dostawca płatności / obsługa sytemu SMS,

3. osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność,

4. firma hostingowa,

5. dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe),

6. podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne.

Podanie danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy, wzięcia udziału w konkursie lub odpowiedzi na pytanie przesłane za pomocą formularza kontaktowego.

Twoje prawa

Masz prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)) – masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy zapewniające bezpieczeństwo środki organizacyjne i techniczne, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Kontakt z administratorem

Możesz się z nami kontaktować listownie na adres redakcji ul. Przemysłowa 9, 62-510 Konin, telefonicznie pod numerem telefonu 63243 77 00 lub e-mailem odo@przegladkoninski.pl.