W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X
Browar od 22 czerwca 24 r.

Aktualności

Egzaminy maturalne zaliczone - zastanawiasz się co dalej?


(Materiał promocyjny)
2022-07-29 14:16:34

Egzaminy maturalne zaliczone - zastanawiasz się co dalej?

Po ukończeniu szkoły średniej, zwłaszcza liceum ogólnokształcącego, wielu młodych ludzi od razu wybiera się na studia. Ale są i tacy, którzy mają inne plany życiowe: szybkie usamodzielnienie się, które uwarunkowane jest znalezieniem odpowiedniej pracy. Żeby ją jednak zdobyć, konieczne jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych, których nie zapewni nawet najlepszy „ogólniak”. Jakie są zatem możliwości?

TEB Edukacja – najwięcej możliwości

TEB z siedzibą w Poznaniu jest największym obecnie prywatnym holdingiem edukacyjnym w Polsce. Sieć szkół jest rozbudowana w całym kraju, a placówki znajdują się w 45 miastach. TEB Edukacja dysponuje pełnymi uprawnieniami szkół publicznych, a wszystkie świadectwa i inne certyfikaty wydawane są na drukach Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Zdobycie zawodu w szkołach TEB możliwe jest w różny sposób. Osoby, które chcą uzyskać kwalifikacje możliwie jak najszybciej, mogą odbyć kursy zawodowe. Dla osób z wykształceniem podstawowym lub dawnym gimnazjalnym odpowiednie jest technikum, zakończone maturą i państwowym egzaminem zawodowym, dającym tytuł technika. Natomiast dla absolwentów liceum ogólnokształcącego, którzy chcieliby zdobyć kwalifikacje zawodowe, przeznaczone są szkoły policealne. Mogą kształcić się w nich również te osoby, które nie przystąpiły do egzaminu dojrzałości lub nie powiodło im się na maturze; do celów rekrutacyjnych wymagane jest jedynie świadectwo ukończenia szkoły średniej.

TEB Edukacja oferuje także naukę w policealnych szkołach medycznych na kierunkach medycznych i kosmetycznych, oraz w liceach dla dorosłych, umożliwiając uzyskanie matury, dającej podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.

Prowadzenie zajęć, kadra pedagogiczna, czesne

Nauka we wszystkich szkołach TEB prowadzona jest przez doświadczoną kadrę pedagogiczną, niejednokrotnie nauczycieli akademickich z tytułami naukowymi. Zajęcia praktyczne odbywają się pod kierunkiem długoletnich praktyków w poszczególnych zawodach, którzy śledzą wszelkie nowości w swoich branżach i na bieżąco przekazują je słuchaczom. Sale lekcyjne i pracownie zawodowe wyposażone są w profesjonalny, nowoczesny sprzęt i urządzenia. Jest to możliwe dzięki wsparciu dużych, znaczących firm o zasięgu międzynarodowym, jak Microsoft, Canon, Schwarzkopf Professional, MSI czy Cisco.

Oprócz normalnej nauki przedmiotów przewidzianych w programie nauczania na danym kierunku, każdy słuchacz może uczęszczać dodatkowo na zajęcia z języka angielskiego, niezależnie czy język ten objęty jest programem czy nie. Istnieje także możliwość udziału w kierunkowych zajęciach nieobowiązkowych. Z kolei na niektórych kierunkach słuchacze przyswajają praktyczne umiejętności niezwiązane bezpośrednio z zawodem, ale bardzo przydatne w przyszłej pracy. Przykładem jest kurs zawodowy Chów iinseminacja zwierząt, na którym uczestnicy mają możliwość zrobienia prawa jazdy, niezbędnego dla przyszłego technika weterynarii.

Kierunki płatne i bezpłatne w szkołach policealnych

Wiele kierunków nauczania w szkołach policealnych TEB jest całkowicie bezpłatnych. W zależności od miasta, z czesnego zwolnione są osoby kształcące się w różnych zawodach. Natomiast na kierunkach płatnych czesne jest takie samo podczas całego procesu nauki – w umowie widnieje zapis o gwarancji stałego czesnego. Jest ono płatne jednorazowo lub w 2, 10 albo 12 ratach, do wyboru przez kandydata.

Nabór do szkół odbywa się bez konieczności zdawania egzaminów wstępnych. Warto jednak pospieszyć się ze złożeniem dokumentów, zwłaszcza na kierunkach bezpłatnych z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc. Wymagane są następujące dokumenty:

  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał lub odpis

  • Dwie fotografie legitymacyjne

  • Dowód osobisty (do wglądu)

  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na danym kierunku – sekretariat informuje o kierunkach, na których jest to wymagane

Na kierunkach płatnych istnieje rozbudowany system ulg i promocji, obniżające koszty nauki. TEB Edukacja nie pobiera również opłat za wpisowe, o ile kandydat złoży dokumenty i podpisze umowę o kształcenie w ciągu 7 dni. Wolne od opłat jest wystawienie świadectw, legitymacji, zaświadczeń do ZUS i dyplomu ukończenia szkoły. Słuchacze otrzymują w ramach czesnego materiały szkoleniowe, w tym także kosmetyki do zajęć na kierunkach z uprawnieniami, mogą również skorzystać z darmowych konsultacji z doradcą zawodowym.

Na wszystkich kierunkach i we wszystkich typach szkół można ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków, uiszczając odpowiednią składkę.

Osoby, które kształcą się w szkołach policealnych TEB bez egzaminu dojrzałości, mogą przystąpić do matury i mieć w przyszłości możliwość studiowania na wyższych uczelniach.