W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X
YOCHI

Aktualności

SKULSK. Gmina przyjazna mieszkańcom i otwarta dla turystów

2020-09-17 13:25:16

SKULSK. Gmina przyjazna mieszkańcom i otwarta dla turystów

Gmina Skulsk położona jest na terenie województwa wielkopolskiego, w powiecie konińskim. Jednak przez wiele lat, bo już od średniowiecza związana była z Kujawami, leżąc na terenie województwa brzesko-kujawskiego w powiecie kruszwickim. Nie dotyczyło to całej gminy, której poszczególne miejscowości leżały już w innych województwach.

I tak między innymi Buszkowo i Dzierżysław, Lisewo znajdowały się już w województwie kaliskim i powiecie gnieźnieńskim. Czyli pozostałe miejscowości położone na południu i południowym zachodzie obecnej Gminy Skulsk, związane były z Wielkopolską, pozostałe ciążyły ku Kujawom. Podczas II rozbioru Polski, ziemie te weszły w skład Prus Południowych. Przez okres Księstwa Warszawskiego cieszyły się wolnością do czasu postanowień kongresu wiedeńskiego. Od 1815 roku Skulsk znalazł się pod zaborem rosyjskim. W czasie I wojny światowej był pod zarządem okupanta niemieckiego. Po odzyskaniu niepodległości i zmianach administracyjnych, tereny te znalazły się w 1919 roku w województwie łódzkim. W wyniku reformy z 1938 roku gmina Skulska Wieś, znalazła się województwie poznańskim i powiecie konińskim. W czasie II wojny światowej, gminę włączono w skład rejencji inowrocławskiej. Po zakończeniu działań wojennych Gmina Skulsk leżała nadal w województwie poznańskim. W roku 1975 utworzono województwo konińskie, Gmina Skulsk (od 1973 roku już nie Skulska Wieś), należała do niego do 1998 roku, kiedy powołano województwo wielkopolskie i na powrót powiat koniński.

Krajobraz powiatu konińskiego, ukształtował lądolód skandynawski i jego wody roztopowe. Przebiegała tędy granica zasięgu zlodowacenia bałtyckiego, które ustąpiło około 11 tysięcy lat temu. Część północna powiatu wraz ze Skulskiem, posiada krajobraz bardziej urozmaicony, gdyż rysują się niewysokie pagórki moreny czołowej, powstałej w wyniku postoju czoła lodowca. Zagłębienia terenu wypełniły wody roztopowe, tworząc liczne jeziora, z których największe to Jezioro Skulskie i Skulska Wieś.

Według legend przekazywanych z dziada pradziada niegdyś przejeżdżał tędy król Bolesław Chrobry, w pewnym momencie usłyszał odgłos skomlących psów. Poszedł w głąb za głosem i ku jego zdziwieniu ukazała mu się Pieta – Matka Boża trzymająca na swych kolanach skonanego Syna, wokół Niej zgromadziły się wyjące psy. To nieoczekiwane zdarzenie tak mocno poruszyło króla, że zlecił budowę kaplicy w miejscu objawienia, a miejsce to nazywano odtąd Skomskiem (od skomlących psów). Z czasem historia przypisywała Skomskowi coraz to nowsze, bardziej uproszczone nazwy ostatecznie z Skomska wyłoniła się obecna nazwa Skulsk. A w miejscu kaplicy wzniesiono wspaniały kościół pw. Najświętszej Maryi Panny. Dzięki temu objawieniu Skulsk zyskał unikalny herb, w tle którego widnieje wizerunek Najświętszej Maryi Panny na skulskiej ziemi, a wokół niej skulone psy.

Gmina Skulsk leży na malowniczych terenach Pojezierza Wielkopolskiego, wokół położonych jest pięć jezior oraz szlak wodny Wielka Pętla Wielkopolski. Na jej terenach znajduje się park krajobrazowy i duży obszar Natury 2000. Gmina Skulsk to również krajobraz rolniczy, równinny z licznymi pagórkami strefy czołowomorenowej, przypominający swym wyglądem krajobraz spotykany na Mazurach. Obszar gminy zajmowany jest przez Pagórki Wilczyńsko-Skulskie i graniczy od wschodu z Obniżeniem Goplańskim. Pagórki Wilczyńsko-Skulskie budują piaski, żwiry oraz gliny zwałowe. Powierzchnię terenu cechuje bardzo urozmaicona rzeźba, liczne obniżenia, często bezodpływowe, zabagnione i zatorfione.

W skład jezior wchodzi: oddalone o 5 km od Skulska Jezioro Gopło, które znajduje się na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski, w centrum gminy znajduje się Jezioro Skulska Wieś, Jezioro Skulskie, Jezioro Czartowskie najgłębsze i najmniejsze oraz Jezioro Czarne, tuż przed śluzą w Gawronach. Dzięki takiemu usytuowaniu zbiorników wodnych istnieją nieograniczone możliwości dla rozwoju turystyki i sportów wodnych.

Jedną z atrakcji turystycznych Gminy Skulsk jest Kanał Warta-Gopło, licznie uczęszczany odcinek szlaku wodnego zwanego WIELKĄ PĘTLĄ WIELKOPOLSKI (dł. 690 km). Ten doskonale położony szlak wodny, biegnący w centrum Polski przez tereny historyczne i bogate kulturowo, stanowi o potencjale turystycznym Gminy Skulsk. Wielka Pętla Wielkopolski swój bieg zaczyna i kończy w miejscowości Santok.

W miejscu tym rzeka Noteć wpływa do Warty. Szlak ten jest także częścią drogi wodnej Wisła-Odra, czyli jedynego śródlądowego połączenia między drogami wodnymi Europy Zachodniej i Europy Wschodniej w dorzeczu Wisły, Niemna i Dniepru. Szlak wodny na terenie Gminy Skulsk przebiega przez następujące sołectwa: Gawrony, Goplana, Mielnica Duża, Łuszczewo. Właśnie nieopodal tego szlaku umiejscowiona był niegdyś infrastruktura turystyczna, ale także przemysłowa Gminy Skulsk.

Nad jeziorami leżącymi na terenie gminy powstało wiele plaż oraz obiektów rekreacyjnych zrealizowanych w ramach projektów unijnych. Infrastruktura ta niewątpliwie sprzyjać będzie rekreacji i spędzaniu czasu wolnego, a turystów przemierzających szlakiem wodnym WPW, zachęci do dłuższego i komfortowego odpoczynku oraz do zwiedzania atrakcji historycznych i przyrodniczych Gminy Skulsk.

Na gminnej plaży nad jeziorem Skulska Wieś w Skulsku zrealizowano szereg inwestycji zmierzających do utworzenia nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej. Między innymi zmodernizowano istniejący pomost, wyremontowano budynek gospodarczy, zmodernizowano boisko sportowe do piłki siatkowej, utworzono miniplac zabaw, zamontowano 3 komplety ławek ze stołami, uporządkowano kąpielisko, zakupiono sprzęt wodny, doposażono bezpłatną wypożyczalnię sprzętu wodnego, zakupiono przenośną scenę artystyczną, rozbudowano plac zabaw, wykonano wiatę rekreacyjną, oznaczono ścieżkę rowerową, zakupiono stojaki do rowerów oraz wybudowano amfiteatr wraz ze schodami.

W roku 2012 na terenie m. Mniszki na rzecz mieszkańców Gminy Skulsk oraz turystów powstał nowoczesny obiekt rekreacyjno-sportowy, wyposażony w plac zabaw, wiatę rekreacyjną, boisko wielofunkcyjne, korty do tenisa, boisko do piłki nożnej wraz z trybunami. To projekt o nazwie „Przebudowa boiska sportowego wraz z budową boiska sportowego oraz budowa obiektów małej architektury w miejscowości Mniszki, gmina Skulsk”.

W roku 2013 w miejscowości Łuszczewo zrealizowano operację pn. „Odnowa centrum miejscowości Łuszczewo”, na którą to została przyznana pomoc w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Projekt swym zakresem obejmował: remont świetlicy wiejskiej wraz z utwardzeniem terenu wokół remizy, zakup sprzętu AGD do świetlicy, budowę boisk sportowych do piłki plażowej, budowę promenady wraz z oświetleniem, utwardzenie terenu, zagospodarowanie terenu na gminnej plaży nad Gopłem oraz budowę placu rekreacyjnego.

Gmina Skulsk to wspaniałe miejsce do odpoczynku, z roku na rok pojawia się tutaj więcej turystów. Na jej terenie działa kilka ośrodków wypoczynkowych, które umożliwiają wynajęcie domków. Między innymi nad Jeziorem Skulskim, Skulsk Wieś czy Gopło.

Tereny gminy to również raj dla wędkarzy. Nie tylko można łowić tu ryby na jeziorze Gopło, jeziorze Skulska Wieś, Skulskie oraz Czartowo objęte są strefą ciszy, co daje duży komfort do połowu, za odpowiednią opłatą w gospodarstwie rybackim. Przy brzegach znajdują się liczne miejsca oraz pomosty umożliwiające połów. Dominujące gatunki to: leszcze, okonie, karpie, węgorze, szczupaki, płocie.

Gmina Skulsk kładzie duży nacisk na aktywność ruchową mieszkańców, niemal w każdej miejscowości powstało boisko sportowe lub plac zabaw, wybudowano także siłownie zewnętrzne w Popielewie i w Skulsku na plaży. Zwieńczeniem tych działań była budowa w 2018 roku kolejnych siłowni zewnętrznych. Jednej w Wandowie przy szkole i dwóch siłowni w Skulsku (przy Orliku oraz Szkole Podstawowej). Gmina na ten cel pozyskała z Programu Ministra Sportu i Turystyki pn.: „Otwarte Strefy Aktywności „OSA” Edycja 2018.

W roku 2015 w Mielnicy Dużej w ramach realizacji projektu pod nazwą „Dzienny Dom Senior+” w celu aktywizacji środowiska lokalnego i zagospodarowania wolnego czasu osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+ Gmina Skulsk poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizowała na rzecz 30 podopiecznych, skupionych w dwóch grupach, następujące działania: usługi animacyjne, zajęcia fizjoterapeutyczne, zajęcia z dietetykiem, zostali również zatrudnieni opiekunowie grupy, przygotowanie posiłków dla seniorów, zwrot poniesionych kosztów eksploatacyjnych, zajęcia z psychologiem.

W Buszkowie Parcelach w 2018 roku powstał kolejny w ramach realizacji projektu „Klub Senior+” w celu aktywizacji środowiska lokalnego i zagospodarowania wolnego czasu osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+ podjęto następujące działania wspierające seniorów. Za wykonanie usług oraz działalność „Klubu Senior+” jest odpowiedzialny Gminny Ośrodek Kultury w Skulsku, który na podstawie porozumienia o współpracy z Gminą Skulsk zrealizował w miejscowości Buszkowo.

Na terenie gminy działała obecnie 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Dwie z nich wprowadzone są do podziału bojowego tj. Lisewo i Łuszczewo. Natomiast OSP Skulsk włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Bardzo dużym wyzwaniem dla budżetu gminy jest zapewnienie odpowiedniego sprzętu, wyszkolenia i utrzymania w gotowości bojowej tych jednostek.

W 2019 roku Gmina Skulsk pozyskała zewnętrzne środki finansowe na doposażenie i modernizację jednostek. Zrealizowała projekt pn.: „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Skulsk”.


SKULSK. Gmina przyjazna mieszkańcom i otwarta dla turystów
SKULSK. Gmina przyjazna mieszkańcom i otwarta dla turystów
SKULSK. Gmina przyjazna mieszkańcom i otwarta dla turystów
SKULSK. Gmina przyjazna mieszkańcom i otwarta dla turystów
SKULSK. Gmina przyjazna mieszkańcom i otwarta dla turystów
SKULSK. Gmina przyjazna mieszkańcom i otwarta dla turystów
SKULSK. Gmina przyjazna mieszkańcom i otwarta dla turystów