W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X
Browar od 5 czerwca 24

Aktualności

Inwestycje w gminie Ślesin w 2023 roku

2024-01-29 11:29:06

Inwestycje w gminie Ślesin w 2023 roku

W 2023 roku Gmina Ślesin zrealizowała wiele zadań, które służą mieszkańcom i turystom. Żeby to było możliwe, samorząd skorzystał ze wszystkich możliwych środków zewnętrznych. Łączna kwota przeznaczona na te przedsięwzięcia w ostatnim roku wyniosła ponad 21 mln zł.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowaliśmy:

· Zadanie „Przebudowa ulicy 20 Stycznia w Ślesinie”. Kwota wydatków całkowitych: 2.871.688,70 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to 1.001.702,69 zł. Wykonano nawierzchnię asfaltową, ścieżkę rowerową, chodnik i zjazdy, odwodnienie i oznakowanie.

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina Ślesin zrealizowała:

· Przebudowę drogi Szyszynek-Biskupie. W ramach dofinansowania wykonano nową nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz wyregulowano szerokość drogi do 5,0 m. Inwestycja ta kosztowała 2.883.674 zł, natomiast dofinansowanie ze środków rządowych wyniosło 2.375.000 zł.

· Rozbudowę drogi Bylew-Parcele wraz z przebudową drogi w Pogoni Gosławickiej. W ramach tego zadania wykonano nową nawierzchnię z betonu asfaltowego w miejscowościach Bylew-Parcele i Pogoń Gosławicka, natomiast w Pogoni Gosławickiej wykonano także pobocze utwardzone co zdecydowanie poprawi komfort pieszym użytkownikom drogi. Inwestycja ta kosztowała 3.430.068,31 zł, z czego dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu wyniosło 2.375.000 zł.

· Pierwszy etap projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kępa”. Zgodnie z umową koszt całkowity wynosi 7.294.996,14 zł, a dofinansowanie to kwota 6.650.000 zł. Działania realizowane w ramach tej inwestycji obejmują uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ślesin poprzez: budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z odgałęźnikami bocznymi do posesji w Kępie, budowę przepompowni ścieków i przyłączy energetycznych do przepompowni oraz odtworzenie uszkodzonych nawierzchni w trakcie wykonywania prac. Wkrótce rozpocznie się etap II tej inwestycji.

· Budowę garażu dla OSP Wąsosze. Profesjonalny sprzęt bezpiecznie przechowywany przekłada się na jakość niesionej pomocy przez strażaków. Obiekt w Wąsoszach został wybudowany za nieco ponad 850.000 zł, z czego dofinansowanie w ramach programu rządowego wyniosło 250.000 zł.

· W ubiegłym roku zrealizowana została przebudowa 6 pomostów: trzech na bulwarze, jeden na przystani wodnej, molo przy plaży oraz pomost na plaży przy ul. Kościelnej. Łączna kwota zadania to 1.073.769.10 zł.

W ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przebudowano drogę w Półwiosku Starym. Całość projektu stanowiła kwotę 297.848,44 zł, z czego dofinansowanie to 268.063,60 zł. Inwestycja została zakończona w 2023 roku.

W ramach środków własnych wykonano niezwykle ważne zadanie polegające na usunięciu słupa średniego napięcia na boisku w Licheniu Starym. Przez wiele lat stanowił przeszkodę w rozgrywanych meczach w piłkę nożną. Na ten cel Gmina Ślesin przeznaczyła kwotę 270.121.53 zł.

Rok 2023 to również projekty dotyczące oświaty. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie realizowany został program rządowy „Aktywna Tablica”. Dotyczył on zakupu programów i narzędzi do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kwota ogólna projektu to 43.750,00 zł. z czego dofinansowanie wyniosło 35.000,00 zł. Dodatkowo we wszystkich szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślesin zrealizowano projekty: Laptop dla czwartoklasisty” – laptopy otrzymali uczniowie klas 4 wszystkich szkół oraz „Bon dla nauczyciela”, którym zostali objęci nauczyciele klas 4-8 oraz specjaliści zatrudnieni w szkołach. Oba projekty realizowane były w ramach ustawy o wsparciu w rozwoju cyfrowym uczniów i nauczycieli. Inwestujemy również w infrastrukturę. Zrealizowane zostały prace polegające na wymianie części pokrycia dachowego w szkołach w Licheniu Starym i Piotrkowicach na łączną kwotę 76.535,00 zł. Dwa kolejne zadania, które właśnie Gmina Ślesin wykonuje to przebudowa dwóch budynków szkolnych w Ślesinie. Przy ul. Młodzieżowej wymieniony zostanie dach, stolarka okienna, przystosowanie obiektu do przepisów PPOŻ oraz wykonanie fotowoltaiki. Kwota tego zadania z podpisanej umowy wynosi 2.349.727,71 zł. Przy ul. Żwirki i Wigury wykonana zostanie przebudowa pomieszczeń socjalnych oraz zamontowana fotowoltaika. Wartość tego zadania stanowi kwotę 1.397.145,09 zł. Na te działania i wcześniej opisane remonty 6 pomostów otrzymaliśmy dofinansowanie z Polskiego Ładu w kwocie 3.689.000,00 zł.

W chwili obecnej trwają prace, bądź przygotowania do prac dla zadań:

· Przebudowa ul. Kościelnej w Ślesinie w zakresie wykonania ścieżki rowerowej przy ul. Kościelnej w Ślesinie. Wartość podpisanej umowy to 1.862.248,54 zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to kwota 1.211.774,47 zł. Zakończenie realizacji inwestycji przewidziane jest na koniec lipca 2024 roku.

· Remont ulicy Kościelnej w Ślesinie w zakresie wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych przy Kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa i Dobrego Pasterza. Wartość zadania to 202.510,64 zł, z czego dofinansowanie ze środków zewnętrznych wynosi 169.711,58 zł. Zakończenie realizacji tego zadania przewidziane jest na koniec maja 2024 r.

· W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznano nam dofinasowanie w łącznej kwocie 736487,47 zł. na rozbudowę drogi w Kijowcu w kierunku Wandowa polegające m.in. na wymianie nawierzchni asfaltowej. Umowa przewiduje wykonanie tego zadania do końca maja.

W 2024 roku zaplanowaliśmy w budżecie wydatki na inwestycje na ponad 31 mln. zł., z czego otrzymaliśmy promesy i dofinansowania na łączną kwotę 24,5 mln. zł. Promesy z Polskiego Ładu dotyczą zadań: przebudowę szkoły podstawowej w Ostrowążu kwota dofinansowania 2.932.500,00 zł., budowę Biblioteki Publicznej w Ślesinie kwota dofinansowania 2.500.00,00 zł., przekształcenie obecnej biblioteki w Urząd Stanu Cywilnego kwota 1.300.00,00 zł, budowa kanalizacji w miejscowości Kępa, II etap, kwota dofinansowania 3.372.500.00 zł., przebudowa budynków użyteczności publicznej w Biskupiu i Wąsoszach na kwotę 2.500.000,00 zł. Natomiast na inwestycje drogowe w ramach dofinansowania z Polskiego Ładu otrzymaliśmy promesę na 6.950.000,00 zł., z tego 950.000,00 zł przeznaczone zostanie na rozbudowę dróg w miejscowościach Niedźwiady i Mikorzyn.


Inwestycje w gminie Ślesin w 2023 roku
Inwestycje w gminie Ślesin w 2023 roku
Inwestycje w gminie Ślesin w 2023 roku
Inwestycje w gminie Ślesin w 2023 roku
Inwestycje w gminie Ślesin w 2023 roku
Inwestycje w gminie Ślesin w 2023 roku