W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X
Browar od 5 czerwca 24

Aktualności

RZGÓW. Aby mieszkańcom żyło się jeszcze lepiej

2020-10-28 21:12:07

RZGÓW. Aby mieszkańcom żyło się jeszcze lepiej


Gmina Rzgów jest przyjaznym miejscem do życia. Co dzień przekonują się o tym mieszkańcy, których dobro stawiane jest tutaj na pierwszym miejscu. Jest także gminą interesującą dla turystów, którzy mogą tutaj ciekawie spędzić czas. Dla gminy Rzgów ostatnie 30 lat to czas ciągłego rozwoju. Wiele inwestycji było możliwych dzięki zdobytym dofinansowaniom. A gmina Rzgów jest w tym liderem. Warto podkreślić, że zajęła pierwsze miejsce w powiecie konińskim i trzecie w Wielkopolsce w rankingu wykorzystania środków europejskich przez samorządy w latach 2014-2019.

Gmina Rzgów położona jest we wschodniej części Wielkopolski, w południowo-zachodniej części powiatu konińskiego. Żyje tu ponad 7.200 mieszkańców. Przez północną część gminy przepływa rzeka Warta, wzdłuż której rozciąga się Nadwarciański Park Krajobrazowy.

27 maja 1990 roku jest datą bardzo ważną dla każdego Polaka. Odbyły się wtedy pierwsze w pełni wolne wybory w Polsce - wybory samorządowe. Zaszczytną, dwudziestoletnią funkcję Wójta Gminy Rzgów w latach 1990-2010 pełniła Marianna Matuszewska.

Dla gminy Rzgów ostatnie 30 lat to czas ciągłego rozwoju. A pierwsze kroki odrodzonego samorządu nie były łatwe, bo potrzeb było wiele. Dzień 1 maja 2004 roku, czyli wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, otworzył drogę do intensywnego rozwoju, związanego z możliwością dofinansowania inwestycji
z funduszy europejskich.

Do najbardziej znaczących przedsięwzięć w ostatnich 30 latach należało:

- budowa oczyszczalni ścieków typu Lemna w Rzgowie oraz oczyszczalni ZBW – BOS w Sławsku.

- budowa Gimnazjum w Rzgowie oraz modernizacja wszystkich szkół z terenu gminy.

- powstanie hali sportowej w Rzgowie oraz sal gimnastycznych w Grabienicach, Osieczy i Sławsku.

- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej (dostęp do sieci wodociągowej posiada około 99% mieszkańców, natomiast do sieci kanalizacyjnej około 58%).

- modernizacja stacji uzdatniania wody w Sławsku.

- rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego.

- rozbudowa strażnic OSP i Domów Kultury.

- poprawa dostępu do szerokopasmowego internetu.

W obecnym czasie, przy udziale środków zewnętrznych samorząd Rzgowa realizuje przedsięwzięcia służące poprawie jakości życia naszych mieszkańców. Dzięki dynamicznym działaniom rozbudowana została infrastruktura drogowa, obiekty użyteczności publicznej, skorzystano z rozwiązań proekologicznych, zauważalnie poprawiła się też estetyka gminy. Warto dodać, że gmina Rzgów zajęła pierwsze miejsce w powiecie i trzecie w Wielkopolsce w rankingu wykorzystania środków europejskich przez samorządy w latach 2014-2019.

Gmina realizuje wiele zadań, które mają na celu poprawę warunków do uprawiania sportu i rekreacji. Budowane są place zabaw i siłownie zewnętrzne. Powstał Gminny Stadion w Rzgowie, boisko Orlik w Sławsku oraz bieżnia lekkoatletyczna przy szkole podstawowej w Rzgowie. Znajdują się tutaj ścieżki rowerowe o długości 7 km. – Wszystko to robimy po to, by mieszkańcom gminy żyło się lepiej i wygodniej, a w szczególności, by chronić środowisko poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz zachęcić do korzystania z rowerów i uprawiania sportu – mówi Grzegorz Matuszak, wójt gminy Rzgów.

Dokonano kompleksowej termomodernizacji energetycznej budynków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie oraz Szkoły Podstawowej w Sławsku, wykonano 10 kilometrów odwiertów pod dolne źródło pomp ciepła, 5.000 m kw. docieplenia ścian, 3.631 m kw. docieplenia dachów, 325 grzejników. Teraz, oba budynki ogrzewane są nowym, ekologicznym źródłem ciepła – pompą o łącznej mocy grzewczej 438 kW.

Ponadto gmina Rzgów pozyskała dofinansowanie również na prywatne inwestycje swoich mieszkańców, jakimi były odnawialne źródła energii oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wykonano 110 instalacji kolektorów słonecznych, 223 instalacje fotowoltaiczne oraz powstało 141 przydomowych oczyszczalni ścieków. Dofinansowanie wynosiło 85 procent w przypadku fotowoltaiki i kolektorów słonecznych oraz 63 procent dla przydomowych oczyszczalni ścieków – mówi wójt Grzegorz Matuszak. Nowe instalacje to nie tylko czyste powietrze i ochrona środowiska, ale również odczuwalne dla mieszkańców obniżki rachunków.

W ostatnim czasie w gminie Rzgów zrealizowanych zostało wiele inwestycji proekologicznych. Do użytku oddana została nowa oczyszczalnia ścieków w Sławsku oraz kanalizacja sanitarna w Brannie i Sławsku. Wybudowano ponad 19 kilometrów nowej kanalizacji. Pozyskano blisko 10 milionów złotych dofinansowania ze źródeł zewnętrznych na zadania dotyczące gospodarki wodno-ściekowej. Nowa oczyszczalnia ma przejąć wszystkie dotychczasowe ścieki z miejscowości Sławsk oraz umożliwia odbiór ścieków z innych miejscowości. Dzięki stworzeniu możliwości podłączenia nieruchomości do systemu kanalizacji zbiorczej i likwidacji istniejących zbiorników bezodpływowych, zdecydowanie polepszyły się warunki socjalno-bytowe mieszkańców.

Zmodernizowano i przebudowano drogi w większości miejscowości. Infrastruktura drogowa w gminie zgodnie ze stanem na rok 2019 obejmuje 140,65 km dróg w tym: drogi asfaltowe 47,30 km, droga z kostki 1,00 km, drogi tłuczniowe 21,50 km, drogi żwirowo-żużlowe 10,90 km oraz drogi gruntowe 59,95 km. Dzięki wspomnianym inwestycjom gmina stała się nie tylko przyjaznym miejscem do życia, ale także interesującym miejscem dla inwestorów.

W gminie Rzgów bardzo ważna jest też współpraca z organizacjami pozarządowymi: Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Stowarzyszeniami Kół Gospodyń Wiejskich oraz wielu innymi. Tradycją stały się prezentacje kulinarne poszczególnych sołectw podczas corocznych Dni Gminy Rzgów.

Warto dodać, że gmina Rzgów jest laureatem konkursu „Samorząd promujący zdrowie”, którego organizatorem jest Quality Institute. Gmina została uznana przez jury konkursu za samorząd, w którym skutecznie podejmowane są efektywne działania wpływające na zdrowie mieszkańców, w tym proekologiczne oraz przedsięwzięcia wspierające rekreację i sport. Hasło promocyjne – „Gmina Rzgów – Warta z natury” – mówi wszystko o celu, jaki stawiają sobie władze gminy.

Trzeba też wspomnieć o zabytkach i turystyce.

Miłośnicy twórczości znanej pisarki Zofii Urbanowskiej wiedzą, że urodziła się ona 15 maja 1849 roku właśnie w gminie Rzgów, w Kowalewku. Autorka utworów – „Księżniczka”, „Gucio zaczarowany”, „Atlanta”, „Złoty pierścień”, „Róża bez kolców”, „Znakomitość”, „Cudzoziemiec” i „Wszechmocni” – ma tutaj Izbę Pamięci. Idea powstania minimuzeum poświęconego konińskiej literatce zrodziła się w grupie członków OSP i została zaakceptowana przez mieszkańców wsi w 2003 roku. Przeważyło przekonanie, że izba służyć będzie w upowszechnianiu wiedzy i dokumentowaniu dorobku literackiego Urbanowskiej zgromadzonych w miejscu jej urodzenia oraz stworzy ośrodek kultury na miarę XXI wieku. W izbie muzealnej znajdują się sprzęty z epoki (II połowy XIX w.) drobne osobiste pamiątki po Urbanowskiej oraz różne wydania książek i kserokopie stron tytułowych wydań nieposiadanych. Od roku 2012 opiekę nad Izbą Pamięci Zofii Urbanowskiej w Kowalewku przekazano Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie, która organizuje konkursy, spotkania, lekcje muzealne, oprowadzanie wycieczek związanych z twórczością pisarki.

Gmina Rzgów ma też swoje sakralne zabytki. W Grabienicach znajduje się murowany kościół p.w. św. Katarzyny. Kościół gotycki wzniesiony w 1597 r. Zrujnowany przed 1778 r., został odbudowany w roku 1793. Najstarszymi elementami wyposażenia kościoła są: piętnastowieczna chrzcielnica gotycka oraz renesansowa tablica z napisem fundacyjnym i datą budowy kościoła.

Drewniany kościół p.w. św. Jakuba w Rzgowie wzniesiony został prawdopodobnie w pierwszej połowie XVI w., przed 1601 r. dobudowano kaplicę, a w 1790 r. wieżę. Znajdują się tam trzy barokowe ołtarze, ambona i chrzcielnica.

Kościół p.w. św. Wawrzyńca w Sławsku został wzniesiony w 1614 r. W 1765 r. restaurowano go i odbudowano wieżę. Następne przebudowy (w latach 1864-1869, 1900 i 1929) zatarły jego pierwotny kształt architektoniczny. Trzy ołtarze pochodzą z około połowy XVIII w.

Na terenie gminy Rzgów istnieją znakomite warunki dla rozwoju turystyki konnej, pieszej i rowerowej. Przebiega tutaj utworzony w 2009 r. szlak konny o nazwie „Podkuta Szóstka”, który jest jedynym takim w powiecie konińskim i jednym z niewielu w województwie wielkopolskim. Znajdują się tutaj również ścieżki rowerowe. Pierwszy szlak oznaczony kolorem czerwonym o nazwie „Rowerowa Szóstka”, o łącznej długości 100 km, prowadzi przez Stare Miasto-Tuliszków-Rychwał-Grodziec-Rzgów-Golinę. Drugi szlak rowerowy – „Nadwarciański Szlak Rowerowy” o długości całkowitej 257 km biegnie przez miejscowości: Świątniki-Rzgów-Modła-Babia-Osiecza-Sławsk-Konin-Zalesie-Brzeźno-Rożek Brzeziński-Borowo-Roztokę-Drążno Holendry-Miechowy. Znakomicie rozwija się też turystyka piesza. W Rzgowie, Dąbrowicy, Józefowie, Sławsku i Brannie znakomite warunki do uprawiania nordic walking mają sympatycy tej dyscypliny.

W gminie rozwija się również turystyka wodna. Na odcinku Warty znajduje się część szlaku wodnego o nazwie „Wielka Pętla Wielkopolska”, która biegnie również przez wody rzeki Noteć i Jeziora Gopło, a w miejscowości Sławsk znajduje się przystań kajakowa. Duża ilość wód powierzchniowych o stosunkowo wysokim poziomie czystości stwarza również dobre warunki do wędkowania.

Tereny o wysokich walorach przyrodniczych przyciągają również miłośników przyrody i ornitologów. Na terenie gminy położony jest Nadwarciański Park Krajobrazowy, w którym występuje wiele cennych gatunków rzadkich ptaków i innych zwierząt oraz roślin. Znajduje się tu 7 pomników przyrody: sosna zwyczajna w Brannie, bluszcz pospolity w Zastrużu, aleja kasztanowców w Sławsku, dąb szypułkowy w Osieczy, dąb szypułkowy o nazwie „Dąbosz” w Rzgowie, grusza pospolita w Zastrużu czy wiąz szypułkowy o nazwie „Leopold” w Zastrużu.

– 30-lecie funkcjonowania samorządu to też dobra okazja do podsumowań i docenienia wysiłków dokonanych na rzecz rozwoju naszej gminy. Składam podziękowania za dotychczasową współpracę i zaangażowanie w rozwój gminy wszystkim dotychczasowym radnym, sołtysom, pracownikom gminy i jednostkom jej podległym, zarówno obecnym, jak i emerytowanym. Najbliższe lata zapowiadają się bardzo intensywnie dla rozwoju gminy Rzgów. Wszystko po to, aby mieszkańcom żyło się jeszcze lepiej a Rzgów stał się miejscem przyjaznym dla wszystkich – podsumował wójt Grzegorz Matuszak.RZGÓW. Aby mieszkańcom żyło się jeszcze lepiej
RZGÓW. Aby mieszkańcom żyło się jeszcze lepiej
RZGÓW. Aby mieszkańcom żyło się jeszcze lepiej
RZGÓW. Aby mieszkańcom żyło się jeszcze lepiej
RZGÓW. Aby mieszkańcom żyło się jeszcze lepiej
RZGÓW. Aby mieszkańcom żyło się jeszcze lepiej
RZGÓW. Aby mieszkańcom żyło się jeszcze lepiej
RZGÓW. Aby mieszkańcom żyło się jeszcze lepiej
RZGÓW. Aby mieszkańcom żyło się jeszcze lepiej
RZGÓW. Aby mieszkańcom żyło się jeszcze lepiej
RZGÓW. Aby mieszkańcom żyło się jeszcze lepiej
RZGÓW. Aby mieszkańcom żyło się jeszcze lepiej
RZGÓW. Aby mieszkańcom żyło się jeszcze lepiej
RZGÓW. Aby mieszkańcom żyło się jeszcze lepiej
RZGÓW. Aby mieszkańcom żyło się jeszcze lepiej