W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X
OK Yassumi

Aktualności

Nie można pominąć powrotu do normalności

2021-09-09 11:58:09
Nie można pominąć powrotu do normalności


Z jednej strony dość już mamy tematów powiązanych z pandemią koronawirusa, z drugiej zaś, wręcz nie sposób wyzwolić się spod jej wszędobylskiej obecności. Ostatnim ważnym wydarzeniem było rozpoczęcie kolejnego trudnego, z uwagi na choćby wskazaną wyżej okoliczność, roku szkolnego. Ile już zmian ta wszędobylska pandemia spowodowała i – uwaga – spowoduje jeszcze w organizacji procesu nauczania, komunikowaniu się uczniów, nauczycieli, w relacjach między uczestnikami procesu nauczania, w rozwijaniu nowych kompetencji. I prawdą jest, że wszyscy mieli już dosyć przeładowania informacjami, przemęczenia, rozdrażnienia, a nawet poczucia niesprawiedliwości.

Za nami już dawno pierwsze zdalne lekcje, pierwsze zdalne sprawdziany i egzaminy. Ale co przed nami? Co przyniesie nam ten nowy rok szkolny? Czy będzie kolejnym, pełnym nieoczekiwanych doświadczeń i eksperymentów? Czy w nowych warunkach uczniowie poczują się pewnie i bezpiecznie, czy będą mogli liczyć na pomoc? O tym, i nie tylko o tym, rozmawiamy z dyrektorami naszych szkół, ale także z dyrektorem delegatury konińskiego kuratorium.

SKUTKI ZDALNEJ NAUKI TYLKO NEGATYWNE?

Pewnie każdy się zgodzi, że samo określenie pandemii ma wydźwięk pejoratywny, pełen negatywnych odczuć. Ale czy miniony rok spędzony nie w szkolnych murach, nie przed szkolną tablicą i nie w towarzystwie szkolnych kolegów przyniósł nam negatywne skutki?

Owszem. Wszelkie badania i obserwacje dowodzą, że w tej trudnej sytuacji pogorszyła się przede wszystkim psychologiczna kondycja młodych osób, pojawiły się zaległości w różnych obszarach przede wszystkim: wiedzy i wychowaniu.

Zdaniem Renaty Chojnackiej, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Koninie ubiegły rok szkolny to w dużym stopniu rozpad relacji między uczniami, odrzucenia i bezradności.

– Dezorganizacja procesu nauczania, ogólna dezorganizacja życia, izolacja, odosobnienie, osamotnienie, wykluczenie dzieci i młodzieży nieposiadającej komputera, a także uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, brak gotowości do dzielenia się z innymi przestrzenią domową przed kamerą – to tylko niektóre negatywne skutki zdalnej nauki, które nam wymieniła z kolei Bożena Balewska, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie.

Nasi rozmówcy nie chcą jednak mówić o minionym roku wyłącznie w negatywnym ujęciu. By nabrać wiatru w żagle, by sprostać wyzwaniom nowego roku szkolnego może warto powiedzieć o korzyściach zdalnej nauki – bo takie też były – przekonują nas. – Nauczyciele podnieśli zdecydowanie swoje kompetencje w dziedzinie technologii informacyjnej, poznali nowe narzędzia do nauczania zdalnego oraz kształcenia na odległość. Niektórzy uczniowie mogli dzięki temu zwiększyć samodzielność swojej pracy indywidualnej, uczyć się we własnym tempie – opowiada dyrektor Chojnacka.

Temat obcowania z nowymi, cyfrowymi narzędziami rozwija dalej Elżbieta Pokojowa, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku. Jak twierdzi, z rozmów z rodzicami wynika, że to również oni w czasie pandemii musieli nauczyć się korzystać z tych narzędzi, by w sprawach technicznych pomóc dziecku. Umiejętności obsługi komputera przez uczniów i nauczycieli w czasie nauki zdalnej znacznie się polepszyły i były zauważalne podczas ubiegłego roku szkolnego. Nauczyciele używali coraz ciekawszych metod pracy, a lekcje były na wysokim poziomie. Nawet praca w grupach była możliwa, bo uczniowie potrafili się odnaleźć w wirtualnej szkole.

– Miniony rok szkolny umożliwił wielu uczniom rozwinięcie umiejętności mobilizowania sił oraz kreatywnego podejścia do pracy w „nowej rzeczywistości” – dodaje Bożena Balewska.

SZYBKI POWRÓT DO NORMALNOŚCI

Przez firmę VULCAN oraz pracowników UAM zostały przeprowadzone wśród uczniów badania, a ich wyniki opublikowano w raporcie pt. „Jak zmieniła się szkoła w czasie pandemii COVID-19” (to tylko jeden z przykładów dziesiątków badań, jakie zostały przeprowadzone na ten temat). Wynika z niego, że najwięcej badanych uczniów wolałaby nadal naukę zdalną, niż stacjonarną. Zapytaliśmy zatem dyrektorów, jak ich szkoły będą zachęcały do powrotu, do tego, aby uczniowie znów polubili ją na nowo?

W Szkole Podstawowej nr 1 w Turku jeszcze pod koniec ubiegłego roku organizowano szereg aktywności integrujących uczniów i nauczycieli. Zorganizowano tygodniową rywalizację: uczniowie kontra nauczyciele. Dużą rolę w tych działaniach odegrało szkolne Stowarzyszenie Kopernik Plus. – Był to wyraz zaangażowania uczniów i nauczycieli, ale w dużej mierze potwierdzenie, że nadal tworzymy zgraną wspólnotę szkolną – mówi dyrektor Pokojowa. – W nowym roku chcemy postawić na odbudowę relacji w zespołach klasowych, tak, żeby każdy czuł się dobrze i odnalazł się na nowo. Chcemy również jeszcze bardziej zjednoczyć społeczność szkolną, a nasze plany uzależnione są od panujących wytycznych dotyczących organizacji nauki w czasach pandemii. Liczymy na możliwość organizowania szkolnych wycieczek, realizacji projektów, międzyszkolnych konkursów. Chcemy spotkań z rodzicami, przed którymi moglibyśmy prezentować talenty naszych uczniów, ich dzieci. Wypracowane podczas pandemii umiejętności, metody i pomoce dydaktyczne będziemy nadal wykorzystywać podczas zajęć stacjonarnych w szkole. Aby uatrakcyjnić zajęcia, będziemy wykorzystywać nowe technologie informatyczne oraz umiejętności, które uczniowie i nauczyciele nabyli w czasie zdalnego nauczania.

Dbanie o przyjazny i życzliwy klimat będzie także niekwestionowanym priorytetem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie. Będą tworzone na nowo takie warunki, by każdy młody człowiek poczuł się bezpiecznie i dostrzegł to co utracił w izolacji społecznej. Pani dyrektor przekonuje, że w dużej mierze będą realizowane działania ukierunkowane na kontakt z drugim człowiekiem, na budowanie i wzmacnianie relacji społecznych.

– Najlepszym wsparciem, pomocą będzie stworzenie wspólnymi siłami bezpiecznego miejsca, by na nowo zbudować wspólnotę szkolną z pełną akceptacją swoich słabości, obaw i osobistym zaangażowaniem – kończy dyrektor Balewska.

W tych postanowieniach nie ustępuje także SP nr 1 w Koninie. Z pewnością tak jak w innych szkołach już na samym początku będzie czas na pełną diagnozę. A wszystko po to, aby móc udzielić pomocy i wsparcia wszystkim, którzy tego potrzebują. – Na każdych zajęciach będziemy otwarci na rozmowę z uczniami o ich samopoczuciu. Planujemy zabawy integrujące zespół klasowy poprzez organizowanie różnych uroczystości oraz święta szkoły, wspólne wyjścia z zachowaniem reżimu, działania skierowane na empatię, zrozumienie, wzajemną pomoc. Szczere rozmowy o emocjach będą tematem lekcji wychowawczych, a realizowany w klasach I-III program „Spójrz inaczej” pozwoli wzmacniać więzi, które kształtują się u najmłodszych uczniów – podkreśla Renata Chojnacka.

Jak widać, dobre samopoczucie uczniów (którego często wcześniej brakowało) zależeć będzie od kreatywności nauczycieli – kompetencji jakże dzisiaj niezbędnej do pracy.

– Aby szkoły jednak wróciły jak najszybciej do normalności, aby uczniowie czuli się w nich bezpiecznie zostały przygotowane przez MEiN (są już częściowo realizowane) programy wspierające uczniów w powrocie do szkół – mówi Arkadiusz Chmielewski, dyrektor konińskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu. – Jeden np. z programów skierowany jest do uczniów mających zaległości w opanowaniu wiedzy lub jej utrwaleniu. To nic innego jak dodatkowe zajęcia wyrównawcze. Po spotkaniu z dyrektorami szkół już wiem, że zainteresowanie tą formą wsparcia jest duże. Są szkoły, w których 35% uczniów wykazuje zainteresowania tymi zajęciami, ale są i takie w których aż 75% młodych osób oczekujących dodatkowych zajęć edukacyjnych. Głównie dotyczy to klas ósmych i maturalnych. Ale to tylko jeden z programów, o którym opowiada dyrektor Chmielewski.

W nowym roku uczniowie mogą oczekiwać zajęć poprawiających ich zdrowie i kondycję fizyczną, ale przede wszystkim mogą liczyć na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Na koniec warto choćby wspomnieć o programie „Poznaj Polskę”, w ramach którego szkoły mogą otrzymać dofinansowanie do 80% na organizowanie wycieczek po kraju. Program ten to nie tylko doskonała forma poznania historii, dziedzictwa narodowego, piękna naszego kraju. To także forma integracji. Czy efektywnie zostaną wykorzystane środki dedykowane wymienionym wyżej programom? Czy przyniosą oczekiwane rezultaty? Czas pokaże.


Śledź nas na