W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X
Browar od 5 czerwca 24

Stare Miasto

Wyjaśnienie do artykułu pn. „Trzeba wyjść z tego chorego układu” z dnia 26.10.2023 r.

2023-11-21 09:30:19
Wyjaśnienie do artykułu pn. „Trzeba wyjść z tego chorego układu” z dnia 26.10.2023 r.

Zarząd Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji W Koninie (Związek)

oraz Zarząd Zakładu Usług Wodnych sp. z o.o. w Koninie (ZUW) działając na podstawie art 31a

ust.1 i 32 Prawa prasowego wnoszą o opublikowanie wyjaśnienia nieścisłych i nieprawdziwych

informacji zawartych w opublikowanym w dniu 26.10.2023 r. na łamach portalu internetowego

przegladkoninski.pl materiale z przebiegu sesji Rady Gminy w Starym Mieście pt: „Trzeba wyjść

z tego chorego układu”.

Treść wyjaśnienia:

W treści wiadomości zawarto nieprawdziwą i sprzeczna z ustawą o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków informację, że „do kompetencji

zgromadzenia należy ustalanie cen za dostawę wody i zrzut oraz odprowadzanie ścieków. Zapis ten

jasno pokazuje, że prezes spółki ZUW przed wystąpieniem do Wód Polskich przed zatwierdzeniem

nowych stawek powinien uzyskać akceptację wójtów i burmistrzów gmin, których to dotyczy.

Z informacji podanej przez pana wójta Dariusza Puchałę na posiedzeniu komisji rady gminnej

wynika, że nowe stawki opłat nie były konsultowane z wójtami i burmistrzami”.

W aktualnym stanie prawnym opłaty za wodę i ścieki są ustalane przez przedsiębiorstwa

wodociągowo-kanalizacyjne oraz weryfikowane i zatwierdzane w ramach taryf przez organ

regulacyjny Przedsiębiorstwa Wody Polskie i nie wymagają akceptacji przez organy

wykonawcze gmin uczestniczących w Związku.

Opublikowana wiadomość zawiera ponadto nieścisłą informację co do wysokości kosztów

funkcjonowania Związku w 2022 r., które określono na 206 tys. zł. Tymczasem rzeczywiste

koszty utrzymania Związku w 2022 r. wyniosły 121.235,99 zł i pochodziły z odpisu zysku

ZUW w kwocie 97.000 zł oraz skumulowanej nadwyżki budżetowej Związku z lat ubiegłych

w kwocie 24 235,99 zł.

Zupełnie dowolne, bo nieuwzględniające niezbędnych kosztów zbiorowego odprowadzenia

ścieków na terenie gminy Stare Miasto oraz kosztów wykonania przez ZUW 35 km sieci

kanalizacyjnych jest wyliczenie obciążeń Gminy z tytułu obsługi zadłużenia kredytowego.

Prawidłowe wyliczenie udziału spłaty zobowiązań z tytułu pożyczki:

Rata kapitałowa 845 200,55 + odsetki 264 175,99 = 1 109 376,54» (pożyczka) +1 319 200,32

(pozostałe koszty)= 2 429 317,26 : 187 128 m3(ilość dostarczonych ścieków)= 12,98 zł (cena

1m3 ścieków netto). Udział kosztów obsługi pożyczki w cenie 1m3 ścieków netto wynosi 5,93

zł,czyli45,69%.

Tadeusz Jankowski

Prezes Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

Stanisław Gralak

Prezes Zarządu Zakładu Usług Wodnych w Koninie


Śledź nas na