W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X
Browar od 4 stycznia 24

Aktualności

Od nowego roku opłata za odpady o 5 złotych wyższa

2022-12-04 14:00:57

Od nowego roku opłata za odpady o 5 złotych wyższa

O pięć złotych od osoby miesięcznie wzrośnie opłata za odbiór odpadów komunalnych w Kole. Od stycznia każdy mieszkaniec zapłaci 26 złotych za odpady segregowane, a 52 złote wynosić będzie należność podwyższona dla tych, którzy nie wypełniają obowiązku zbierania śmieci w sposób selektywny.


W ubiegłym roku, w Kole, nie było podwyżki opłat za odbiór odpadów komunalnych. Obowiązywała taka sama jak w 2021. Stawka miesięczna od mieszkańca za odpady segregowane nadal jeszcze wynosi 21 złotych, natomiast za zmieszane 42 złote. Niestety, utrzymanie takiego poziomu opłat nie jest możliwe, o czym była mowa podczas listopadowej sesji Rady Miejskiej Koła. Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 rok i szacowanych kosztów funkcjonowania systemu w przyszłym roku ustalono, że opłaty pobierane od właścicieli nieruchomości są niewystarczające. Szacowania kosztów dokonano przede wszystkim w oparciu o uzyskane ceny przetargowe za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty prowadzenia i obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów, obsługę administracyjną systemu oraz liczbę mieszkańców objętych systemem.


Koszty utrzymania sytemu śmieciowego rosną w całym kraju głównie z powodu wzrostu płacy minimalnej, cen prądu i paliw, opłat środowiskowych oraz niskich dochodów ze sprzedaży surowców wtórnych. W Kole dochodzi jeszcze spadek liczby mieszkańców.


W związku z powyższym burmistrz wyszedł z propozycją, aby kwoty podwyższyć odpowiednio do 26 i 52 złotych. W uchwale znalazł się też zapis o tym, że zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie to wynosić będzie miesięcznie 3 zł. O kwotę tę pomniejsza się podlegającą miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańca.


Komisje budżetu i finansów oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. – Mimo tej podwyżki miasto będzie rocznie dopłacało do gospodarki odpadami 50.000 złotych. Zatem to nie jest podwyżka, która pozwoli wyjść „na zero”. Wszyscy doskonale wiemy, w jakim tempie rosną ceny paliwa, energii i koszty pracownicze, więc nie będziemy zakłamywać rzeczywistości – zauważył radny Michał Piasecki.


Procedowaniu uchwały towarzyszyła dyskusja, którą otworzyła Wanda Obiała. – W 2013 roku powstała ustawa śmieciowa i w 2013 oraz 2014 miasto z budżetu do gospodarki odpadami nie dopłacało. Natomiast od 2015 do obecnej chwili, niestety, co roku dopłaca. Pozwoliłam sobie to zliczyć. Od 2015 do 2022 miasto z budżetu do tego systemu dopłaciło ponad 4,5 mln zł – powiedziała radna, dodając, że możliwe jest, iż zaproponowana podwyżka i tak będzie niewystarczająca. – Musimy się liczyć, że będzie dopłata, a jaka, to czas pokaże – dodała, a przewodniczący Tomasz Sobolewski dopowiedział, że na pewno nie będzie wystarczająca. – Wiemy, że ta stawka będzie obowiązywała tylko do następnego roku.

Jak padło podczas wymiany zdań, w poprzednim roku budżetowym gmina do gospodarki odpadami dołożyła blisko 700.000 złotych, teraz będzie to 50.000 złotych. Burmistrz wyjaśnił, że o ile przed rokiem miasto mogło sobie pozwolić, by dopłacać do systemu, tak na rok 2023 nie jest to możliwe, jeśli gmina chce spiąć budżet. – Gdyby było inaczej, na pewno taką dopłatę bym zaproponował, aby nie obciążać mieszkańców – zaznaczył Krzysztof Witkowski.


W toku dyskusji pojawiały się także głosy o potrzebie odbierania odpadów wielkogabarytowych, którego aktualnie nie ma oraz zmiany regulaminu w tym zakresie, jak również o konieczności uszczelnienia systemu składania deklaracji. Padła także sugestia, by zastosować ulgi w opłatach dla seniorów. – Byłbym za tym, żeby zwolnić seniorów w ogóle, tylko nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę z konsekwencji finansowych takiej decyzji, bo wiemy, że naszych wspaniałych seniorów jest dużo i wciąż przybywa. Jeśli zwolnimy seniorów, to za to będą musieli zapłacić pozostali mieszkańcy. Jestem zatem daleki od tego typu rozróżniania naszych mieszkańców. Dla seniorów w mieście robimy bardzo dużo, ale nie jestem przekonany, czy ruch odnośnie opłaty za odpady byłby właściwy – powiedział burmistrz.


Ostatecznie 17 głosami „za”, przy 3 wstrzymujących się radni opowiedzieli się za nowymi stawkami opłat. Przyjęta uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wejdzie w życie 1 stycznia 2023.


abk

Otwarcie 1,5 %