W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X
Shootersss

Aktualności

Radni podjęli decyzję. Przedsiębiorcy nie zapłacą więcej

2022-11-30 07:27:00

Radni podjęli decyzję. Przedsiębiorcy nie zapłacą więcej

W przyszłym roku nie wzrosną stawki podatków od nieruchomości przeznaczonych na działalność gospodarczą. To oznacza, że przedsiębiorcy nie wpłacą więcej do gminnego budżetu. W 2023 roku w gminie Grzegorzew nie wzrosną też taksy od środków transportowych. Pozostałe pójdą w górę o 11,80 procent, czyli o stopę inflacji z I półrocza bieżącego roku. Więcej zapłacą też rolnicy. Tak zdecydowali grzegorzewscy samorządowcy.


Rada Gminy w Grzegorzewie przyjęła pakiet uchwał określających wysokość podatków, które będą obowiązywać mieszkańców samorządu w 2023 roku. – Jako organ wykonawczy, podczas spotkań roboczych i komisji stałych, przedstawiłam państwu radnym pod obrady projekty uchwał – wprowadziła w temat wójt Bożena Dominiak.


Odnośnie podstawy obliczania podatku rolnego wójt zaproponowała, aby została ona uchwalona na poziomie, jaki opracowało ministerstwo oraz podał w komunikacie prezes Głównego Urzędu Statystycznego, czyli 74,05 zł. Jest to średnia cena skupu kwintala żyta za 11 ostatnich kwartałów. – Rolnik w naszej gminie zapłaci za 1 ha przeliczeniowy 185,13 zł rocznie, czyli o 20 procent więcej. Dotychczas było to 153,70 zł z jednego hektara – tłumaczyła wójt, dodając, że wpływy z tytułu podatku rolnego stanowią 19 procent budżetu gminy.


W odniesieniu do taks od nieruchomości Bożena Dominiak zaproponowała, aby na dotychczasowym poziomie pozostawiona została stawka od nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej. Także dla podatku od środków transportowych grzegorzewscy rajcy zdecydowali o pozostawieniu stawek na obecnym poziomie. – Dodam tylko, że podatku tego nie zmienialiśmy od 10 lat i wciąż jest on w takiej samej wysokości – zaznaczyła wójt.


Pozostałe stawki podatków zaproponowała podnieść o 11,80 procent, czyli o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku. – Jeżeli Wysoka Rada podejmie te uchwały, wówczas dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zwiększą się o 137.596 złotych, a ulg z tytułu montażu paneli fotowoltaicznych mamy 43.000 zł. Z jednej strony zatem dobrze, że nasi mieszkańcy dbają o oszczędzanie energii i inwestują w te instalacje, ale z drugiej strony gmina stosuje ulgi – dopowiedziała Bożena Dominiak.


Ostatecznie grzegorzewscy rajcy przychylili się do propozycji włodarza. – Wypracowaliśmy decyzję o podwyższeniu stawek podatkowych o wskaźnik wzrostu wynikający z Rozporządzenia Ministra Finansów oraz prezesa GUS z wyjątkiem podatku od nieruchomości przeznaczonych na działalność gospodarczą oraz podatku od środków transportowych, które proponujemy pozostawić na dotychczasowym poziomie – podsumował Tadeusz Sosnowski, przewodniczący rady.

Zatem od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej mieszkańcy zapłacą tyle samo, co w ubiegłym roku, czyli 0,94 zł za mkw. Za hektar pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych uiszczą 5,79 zł, a w przypadku pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,36 zł za mkw. powierzchni.


Stawka od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,81 zł od mkw.


W przypadku budynków lub ich części radni przyjęli stawkę 0,88 zł za mkw. powierzchni mieszkalnej. Nie zmienili stawki podatku dla nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej, co oznacza, że w 2023 roku obowiązywać będzie 21 zł za mkw. Od gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym taksa opiewać będzie na 13,47 zł od mkw., związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 5,87 zł od mkw., a pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,82 zł za mkw. powierzchni użytkowej. Podatek od budowli nadal będzie wynosił 2 procent ich wartości.

Wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie przez 12 obecnych na posiedzeniu radnych.


abk

Otwarcie 1,5 %