W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X
Shootersss

Aktualności

Tak jak w całej Polsce, w Koninie również brakuje policjantów

2024-04-23 12:59:27

Tak jak w całej Polsce, w Koninie również brakuje policjantów

Tak jak w całej Polsce, również w Koninie brakuje policjantów. Konińska komenda nie podaje dokładnej liczby, jednak osoby chcące sprawdzić się w roli stróżów prawa są mile widziane.

A kto może zostać policjantem? Jakie warunki musi spełnić i jaką drogę przejść, żeby z dumą założyć mundur?

Podstawą są: niekaralność, predyspozycje fizyczne i psychiczne oraz pomyślne ukończenie postępowania kwalifikacyjnego.

Poza tym – każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi formacji musi spełnić następujące wymagania: posiadać polskie obywatelstwo, posiadać nieposzlakowaną opinię, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Tyle wymogi formalne. Jeżeli je spełniasz, to znaczy, że możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby.

Przyjęcia w tym roku planowane są: 8 lipca, 9 września, 30 października, 30 grudnia.

Jeśli chęci są, trzeba przejść kilka etapów!

ETAP I

ZŁOŻENIE NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY W POLICJI

Osoby zainteresowane przyjęciem do służby w policji osobiście mogą złożyć dokumenty od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30 w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie przy ul. Przemysłowej 2 lub w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 15

Trzeba przygotować:

– podanie o przyjęcie do służby;

– wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby w policji;

– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu podczas składania dokumentów);

– kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie (oryginały do wglądu podczas składania dokumentów);

– kserokopia książeczki, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (oryginał do wglądu);

Ankieta Bezpieczeństwa Osobowego – wypełniony dokument kandydat do służby składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

ETAP II

TEST WIEDZY

Test złożony jest z 40 pytań z zakresu funkcjonowania policji i trwa 40 minut. Do każdego pytania są zaproponowane cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest właściwa.

ETAP III

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Do tego etapu kandydat przystępuje po ukończeniu testu wiedzy, w tym samym dniu. Test sprawności fizycznej sprawdza szybkość, wytrzymałość, zwinność oraz siłę. Zaliczenie testu sprawności fizycznej następuje po poprawnym ukończeniu przez kandydata toru przeszkód w czasie nie dłuższym niż 1 minuta 41 sekund. Maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać z testu sprawności fizycznej, wynosi 60. Należy podkreślić, że normy czasowe oraz naliczanie punktów są takie same dla kobiet, jak i mężczyzn.

ETAP IV

BADANIA PSYCHOLOGICZNE

Do testu psychologicznego mogą przystąpić kandydaci, którzy wcześniej pozytywnie ukończyli test sprawności fizycznej. Badanie psychologiczne ocenia kandydata do służby w zakresie predyspozycji intelektualnych oraz osobowościowych. Składa się ono z testu psychologicznego „Multiselect” oraz rozmowy z psychologiem, wykorzystując przy tym takie metody badawcze jak: test, kwestionariusz, wywiad, obserwacja. Po przeprowadzeniu badania psychologicznego psycholog sporządza pozytywną lub negatywną opinię. Jest to etap na zaliczanie i nie otrzymujemy po jego ukończeniu punktów.

ETAP V

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Jest to kolejny etap postępowania kwalifikacyjnego, w trakcie którego kandydat udziela odpowiedzi na pytania zadawane przez zespół powołany decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Pytania dotyczą takich obszarów, jak skuteczne komunikowanie się z innymi osobami, motywacja do podjęcia służby w policji, społeczna postawa wobec ludzi, umiejętność autoprezentacji. Każdy z członków zespołu ocenia kandydata indywidualnie w systemie punktowym, według opracowanych kryteriów. Minimalna ilość punktów, która pozwala zaliczyć ten etap wynosi 36, maksymalna to 60.

ETAP VI

Postępowanie sprawdzające ma na celu ustalenie, czy osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy i tym samym może uzyskać dostęp do informacji niejawnych. Etap postępowania sprawdzającego rozpoczyna się po złożeniu kompletnej ankiety bezpieczeństwa osobowego w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego. Postępowanie sprawdzające prowadzone jest przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

ETAP VII

USTALENIE ZDOLNOŚCI FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ DO SŁUŻBY W POLICJI

Celem tego etapu postępowania kwalifikacyjnego jest ustalenie przez komisję lekarską zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w policji. Kandydat jest zobowiązany zarejestrować się we właściwej komisji lekarskiej i postępować wedle wskazań rejestrującego!