W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X
YOCHI

Aktualności

Podpisali list intencyjny o współpracy. Będą badania przyrodnicze inwestycji w energetykę jądrową i odnawialną

2023-01-26 17:39:41

Podpisali list intencyjny o współpracy. Będą badania przyrodnicze inwestycji w energetykę jądrową i odnawialną

Dzisiaj w Poznaniu podpisano list intencyjny dotyczący podjęcia współpracy w zakresie prowadzenia badań i analiz przyrodniczych oraz rozwiązań technicznych nastawionych na poprawę stanu środowiska w regionie konińskim z uwzględnieniem nowych inwestycji w energetykę odnawialną i jądrową planowanych przez ZE PAK. Sygnatariuszami umowy byli ZE PAK, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Porozumienie ma na celu nawiązanie współpracy na rzecz trwającej transformacji energetycznej w ZE PAK-u z wykorzystaniem posiadanego potencjału merytorycznego i technicznego sygnatariuszy listu, w zakresie badań środowiskowych i technicznych planowanych inwestycji. Wspólne działania mają zostać podjęte w szczególności w zakresie oceny lokalizacji elektrowni jądrowej, odbudowy zasobów wodnych Wielkopolski Wschodniej, a także prowadzonej rewitalizacji terenów górniczych i przemysłowych. Współpraca będzie obejmowała m.in. działania w kierunku kształtowania nowych ekosystemów na terenach zdegradowanych i zdewastowanych. Ważna jest także odbudowa zasobów wodnych wschodniej Wielkopolski oraz włączenia wyrobisk pokopalnianych ZE PAK do istniejącej sieci hydrograficznej, co przyczyni się do poprawy stosunków wodnych w regionie i zapewni nową funkcję (retencyjną i przeciwpowodziową) tworzonym zbiornikom pokopalnianym. Dzięki współpracy wykonana zostanie ocena możliwości lokalizacji elektrowni jądrowej w Pątnowie oraz wykorzystania terenów pokopalnianych do celów produkcji energii ze źródeł odnawialnych. – Dzięki współpracy Wód Polskich z ZE PAK-iem i Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu możliwe będzie wypracowanie najdogodniejszych rozwiązań, które pozwolą na realizację działań, zmierzających do poprawy stosunków wodnych na obszarze z największym deficytem wody w kraju. Wspólne działania ukierunkowane na odbudowę zasobów wodnych i powstanie nowych zbiorników o funkcji retencyjnej i przeciwpowodziowej wpisują się w wiele programów rządowych, których celem jest zwiększenie retencji wodnej w Polsce – mówił Krzysztof Woś, prezes Wód Polskich. – Ze wstępnych szacunków wynika, że na analizowanym obszarze powinniśmy poprawić ten wskaźnik o blisko 1 mld msześc., co pozwoli na zaspokojenie obecnych oraz przyszłych potrzeb wodnych gospodarki i energetyki w środkowo-zachodniej Polsce.

Naturalnym partnerem merytorycznym tego przedsięwzięcia został Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. – Uniwersytet, dysponuje nowoczesną bazą naukowo-dydaktyczną, w której prowadzone są nowatorskie badania w zakresie szeroko rozumianej inżynierii środowiska, a przede wszystkim: hydrologii, hydropedologii, hydrotechniki, gospodarki wodnej, geotechniki, budownictwa, mechaniki, energetyki odnawialnej, planowania przestrzennego, architektury krajobrazu, waloryzacji elementów przyrody ożywionej i nieożywionej, ekologii, rewitalizacji terenów poprzemysłowych, rolniczego i leśnego zagospodarowania terenu, klimatologii oraz ocen i monitoringu oddziaływania inwestycji na środowisko. Także dzięki doskonałemu i unikalnemu wyposażeniu wielu jednostek w aparaturę nowoczesnej generacji możliwe jest prowadzenie przez naszą uczelnię projektów we współpracy z otoczeniem krajowym, jak i zagranicznym – tłumaczył prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, rektor UPP.

– Działania podejmowane przez ZE PAK w ramach transformacji energetycznej są najbardziej ambitnym przedsięwzięciem tego typu w Polsce. Istotna zmiana profilu produkcji spółki i definitywne odstąpienie od planów dalszych eksploatacji odkrywek wiąże się z koniecznością wykonywania szeregu badań środowiskowych i technicznych – zarówno na potrzeby nowych źródeł wytwarzania energii, jak i porządkowania gruntów po zakończonej działalności węglowej. Porozumienie ZE PAK-u z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu i Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie gwarantuje bezpieczne dla ludzi i środowiska przeprowadzenie transformacji energetycznej naszego regionu, szczególnie w aspekcie odbudowy stosunków wodnych i rekultywacji gruntów, a także zmierzenie się od strony środowiskowej z gigantycznym wyzwaniem jakim jest projekt budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie – komentował Piotr Woźny, prezes ZE PAK.

Realizacja przedstawionych celów ma przynieść korzyści jak najszerszej grupie interesariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa wodnego i energetycznego Polski. Podejmowane działania wpisują się w cele i zalecenia w zakresie ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, rozwoju paliw alternatywnych i poprawy efektywności energetycznej, które określone zostały w dokumentach na poziomie krajowym i unijnym.

zdj. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Otwarcie 1,5 %Komentarze

Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:

:-(
Teraz moda na te listy intencyje a zwalniać jak zwalniali tak będą zwalniać
czarnadziura
Ludzie,czy wy jesteście już na prawdę tak durni i ciemni i nie widzicie,że te stare cwaniaki szykują PO-d siebie nowe synekury i wygodne fotele do pierdzenia w nie i brania kasy za nic nierobienie?
Te wody?
Te wody, które przegrały sprawę w sądzie z PWIKiem? Ło matko będzie się działo.