W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X
Browar od 4 stycznia 24

Aktualności

Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej zatwierdzony


(Materiał promocyjny)
2022-12-23 11:35:39

Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej zatwierdzony

Ponad 2,1 mld euro otrzyma Wielkopolska z budżetu UE w ramach nowej perspektywy finansowej. 5grudnia Komisja Europejska zatwierdziła program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 oraz Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej. Flagowym elementem nowego programu regionalnego będzie Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji dedykowany Wielkopolsce Wschodniej (414 mln euro).

- Cieszę się z akceptacji regionalnego programu operacyjnego przez Komisję Europejską, którego elementem jest Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej wypracowany oddolnie w subregionie ze wszystkimi zainteresowanymi stronami – powiedział Prezes Maciej Sytek, Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej.

Filarem wsparcia w polityce Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2021-2027 będzie zielona transformacja. W tym kontekście zakłada się osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Aby osiągnąć ten ambitny cel, państwa członkowskie będą ograniczać wydobycie węgla i zwiększać znaczenie OZE w bilansie energetycznym, a także skupią się na łagodzeniu skutków transformacji energetycznej wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę czy środowisko. Warto wskazać, iż w przypadku Wielkopolski Wschodniej samorząd regionalny naszego województwa postawił jeszcze bardziej ambitny cel w postaci osiągniecia neutralności klimatycznej dekadę wcześniej, tj. do 2040 r. Istotną pomoc w jego realizacji stanowić będzie m.in. wsparcie w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji na obszarze Wielkopolski Wschodniej, które kierowane będzie wyłączenie do obszaru obejmującego miasto Konin oraz powiaty: koniński, kolski, słupecki i turecki.

- Wielkopolska przyjęła bardzo ambitny Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej. Wspólnie ze Śląskiem byliśmy propagatorami powstania Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Jesteśmy dumni, że po czterech latach finalizujemy nasze działania. Chcemy, byWielkopolska Wschodnia była liderem energetycznych przemian i sprawiedliwej transformacji wEuropie – mówi Prezes Maciej Sytek.

Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej koncentruje się na wsparciu w trzech obszarach. Po pierwsze – na budowie zeroemisyjnej, dynamicznej gospodarki o obiegu zamkniętym, po drugie – na zapewnieniu zintegrowanej przestrzeni wysokiej jakości, której zasoby będą użytkowane również przez przyszłe pokolenia i wreszcie po trzecie – na zaktywizowaniu mieszkańców będących główną siłą napędową transformacji tego subregionu.

- Przewidujemy, że pierwsze nabory uruchomione zostaną na początku II kwartału 2023 r. Kluczowe dla nas jest, aby w pierwszej kolejności uruchomić projekt flagowy dedykowany pracownikom sektora wydobywczo-energetycznego i ich rodzinom oraz branż powiązanych, a także wsparcie dla przedsiębiorców. Warunkiem dla uruchomienia pierwszych naborów wniosków jest m.in. powołanie Komitetu Monitorującego program regionalny i Podkomitetu ds. Wielkopolskiej Wschodniej, opracowanie Szczegółowego Opisu Priorytetów dla programu regionalnego, a także kryteriów wyboru projektów, które będą zatwierdzane przez Komitet Monitorujący czy też zakończenie prac nad Lokalnym Systemem Informatycznym. Bardzo cieszymy się, że Komisja Europejska zgodziła się w ramach prowadzonych negocjacji Terytorialnego Planu, aby w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji we wszystkich obszarach interwencji wsparcie udzielane było w postaci dotacji. To kluczowe, mając świadomość zidentyfikowanych w ramach naszych dotychczasowych prac potrzeb i wyzwań poszczególnych uczestników procesu – powiedział Prezes Maciej Sytek.

W ramach Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji zaplanowano dziesięć projektów o strategicznym znaczeniu dla rozwoju subregionu konińskiego, które ujęte zostały z nazwy w programie regionalnym. Flagowymi projektami dla subregionu konińskiego są „Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników GK ZE PAK zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy” (planowany do realizacji przez WUP w Poznaniu wraz z partnerami), „Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej (ROPS w Poznaniu), „Zwiększenie retencji i odbudowa zasobów wodnych terenów pogórniczych na obszarze Wielkopolski Wschodniej (PGW Wody Polskie) czy budowa Centrum Sprawiedliwej Transformacji (ARR w Koninie/Samorząd Województwa Wielkopolskiego). W obszarze edukacji zidentyfikowano projekt Akademii Nauk Stosowanych w Koninie pn. „Rozwój studiów o profilu praktycznym i form kształcenia ustawicznego dostosowanych do potrzeb Wielkopolski Wschodniej”, natomiast w obszarze transportu zaplanowano wspólny projekt głównych miast subregionu przy udziale PKS Konin oraz MZK Konin, tj. projekt „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim”. Obszar gospodarki bezpośrednio będą wspierać trzy projekty podmiotów dużych, tj. dwa projekty ZE PAK oraz jeden projekt Sun Garden, a także planowany projekt Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego pn. „Wsparcie B+R dla kompleksowej transformacji społeczno-gospodarczej w Wielkopolsce Wschodniej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych nowych generacji”.