W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X
YOCHI

Aktualności

Walne Zgromadzenie Członków Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbędzie się w dniach 14-18 listopada 2022 r.

2022-10-27 12:22:00

Walne Zgromadzenie Członków Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  odbędzie się w dniach 14-18 listopada 2022 r.

Szanowni Członkowie Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Walne Zgromadzenie Członków Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pierwotnie miało się odbyć w czerwcu 2022 r. Niestety, wobec okoliczności zaistniałych podczas pierwszej części walnego zgromadzenia, których skutkiem mogłaby być nieważność głosowań nad uchwałami, w tym wyników wyborów do rady nadzorczej oraz jednoczesnego podejrzenia możliwości popełnienia przestępstwa, zarząd Spółdzielni podjął wówczas decyzję o odwołaniu walnego zgromadzenia.

Jednocześnie organom ścigania zgłoszono podejrzenie popełnienia przestępstwa fałszerstwa pełnomocnictwa, które złożono w Spółdzielni w celu wzięcia udziału w walnym zgromadzeniu, w tym wzięcia udziału w głosowaniu nad uchwałami oraz głosowaniu w wyborach członków rady nadzorczej. Trwa dochodzenie w tej sprawie.

To nie pierwszy raz, kiedy ktoś przedkłada Spółdzielni pełnomocnictwo – wzbudzające podejrzenia co do jego autentyczności – w celu wpłynięcia na przebieg walnego zgromadzenia członków naszej Spółdzielni! Pierwsza taka sytuacja miała miejsce w 2019 roku. Wówczas ustalono, iż popełniony czyn stanowi przestępstwo fałszerstwa pełnomocnictwa, jego sprawca został wykryty i przyznał się do winy. Postępowanie karne warunkowo umorzono. W tamtym czasie skala procederu była nieporównywalnie mniejsza!

Rodzi się zatem pytanie czy nie można wprowadzić zapisów zakazujących udziału pełnomocników w obradach walnego zgromadzenia? Członkowie naszej Spółdzielni podkreślają, że do głowy by im nie przyszło, żeby wysyłać kogoś za nich. Mają rację obawiając się dalszych nadużyć w zakresie pełnomocnictw. Z autopsji wiemy, że bardzo wiele pełnomocnictw zostaje udzielonych nie dlatego, że dany członek nie może przyjść na walne np.: z powodu wyjazdu, choroby, ale dlatego, że ktoś o to zabiegał. Ktoś zbierał pełnomocnictwa in blanco i potem przysyłał na walne zgromadzenie nierzadko przypadkowe osoby, które nie były zainteresowane sprawami naszej Spółdzielni, a przyszły na walne zgromadzenie wyłącznie w celu zagłosowania na wskazanych przez zleceniodawcę kandydatów do rady nadzorczej.

Kilka lat temu, jeden z polskich polityków, o swoich obawach związanych zpełnomocnictwami, powiedział tak: „(…) żeby nie budowały się jakieś korporacje albo żeby ktoś nie chodził i nie zbierał pełnomocnictw, a potem dbał o nieznane interesy nie wiadomo kogo, bo takie niebezpieczeństwo może się pojawić”. Były to słowa prorocze.

Czy powyższe nie jest wystarczającym argumentem do zakazania udziału pełnomocników w walnym zgromadzeniu?

Nie, nie możemy tego zakazać. Byłoby to bezprawie. Ustawa daje prawo do ustanowienia pełnomocnika. Na marginesie warto zauważyć, że tylko w przypadku spółdzielni mieszkaniowych prawo nakazuje dopuszczenie pełnomocników do udziału w obradach walnego zgromadzenia. W innych branżach spółdzielczych np.: w bankach spółdzielczych, spółdzielniach mleczarskich, rzemieślniczych i innych takiego wymogu nie ma. Dla wielu z nas jest to zdumiewające, prawda?

Jeżeli jednak w spółdzielni mieszkaniowej nie można zakazać udzielania pełnomocnictw to co można zrobić, żeby ukrócić kombinatorstwo i mogący naruszyć interesy członków Spółdzielni proceder?

Najprostszym rozwiązaniem jest osobiste przyjście członka Spółdzielni na walne zgromadzenie!

Sprawy spółdzielcze to Twoje sprawy i najlepiej zainteresować się nimi osobiście. Jeżeli jednak z jakichś powodów nie możesz przyjść sam, ale chcesz, żeby Twoje interesy reprezentował pełnomocnik, to udziel pełnomocnictwa osobie, którą znasz. Masz do niej zaufanie.

Sam sobie odpowiedz na pytanie po co udzielasz

pełnomocnictwa - dlatego, że ktoś o to zabiega? Nie udzielaj zatem pełnomocnictwa bez wpisywania imienia i nazwiska pełnomocnika. To naprawdę nie jest w Twoim interesie. Nie rozliczysz Twojego pełnomocnika (którego nie znasz) z reprezentowania Ciebie. Nie zapytasz, jak głosował i pewnie nigdy nie dowiesz się kto nim był, jeżeli udzielisz pełnomocnictwa in blanco! Zastanów się nad tym. Instytucja pełnomocnictwa jest przydatnym rozwiązaniem, ale pod warunkiem, że pełnomocnictwa udzielamy świadomie, wiemy komu i po co!

No dobrze. Nawet jeżeli zrobię tak, że sam pójdę na walne zgromadzenie albo udzielę pełnomocnictwa osobie mi znanej i zaufanej, to jaką mam gwarancję, że inni nie zrobią inaczej? Jaka jest pewność, że po raz kolejny, jakieś tajemnicze osoby, nie będą zbierały pełnomocnictw w sobie tylko wiadomych celach?

100 % gwarancji transparentności, przejrzystości obrad walnego zgromadzenia nie jesteśmy w stanie zapewnić, ale możemy wdrożyć i wdrożymy procedury, które zminimalizują ryzyko patologicznych zachowań. Oto procedury:

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW DO RADY NADZORCZEJ

Poprzednio pojawiły się zastrzeżenia dotyczące rejestracji kandydatów do rady nadzorczej po terminie, skutkujące zgłoszeniem sprawy organom ścigania. Nie miało to jednak miejsca. Każdy z kandydatów został zarejestrowany w wyznaczonym terminie.

Z uwagi na wyznaczenie nowego terminu walnego zgromadzenie kandydaci do rady nadzorczej muszą dokonać zgłoszeń ponownie. Po raz kolejny mogą więc pojawić się zastrzeżenia, że rejestrujemy kandydatów po terminie.

Informujemy zatem, że ostatni dzień rejestracji kandydatów do rady nadzorczej upływa 31 października 2022 r. (poniedziałek), o godz. 16.00, w siedzibie Spółdzielni. Po godzinie 16.00 notariusz zabierze oryginały wszystkich zgłoszeń do depozytu, gdzie będą przechowywane do czasu zakończenia walnego, dokładnie do dnia kolegium walnego zgromadzenia. W ten sposób zagwarantujemy nienaruszalność tej listy. Nikt do listy zgłoszonych kandydatów nie będzie mógł być dopisany.

Jednocześnie, na żądanie każdego ze zgłoszonych kandydatów do rady, wydane zostanie pisemne potwierdzenie złożenia w siedzibie Spółdzielni jego kandydatury.

Lista kandydatów, którzy w terminie złożą zgłoszenia i spełnią wymogi formalne, w szczególności ich kandydatura zostanie poparta przez co najmniej 10 członków Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zostanie wywieszona w siedzibie Spółdzielni niezwłocznie po sprawdzeniu wymogów formalnych. Zachęcamy więc kandydatów do rady, aby swoich zgłoszeń dokonywali jak najszybciej. Wówczas będzie więcej czasu na sprawdzenie, czy faktycznie ich kandydaturę poparło minimum 10 członków Spółdzielni.

ZGŁOSZENIA PEŁNOMOCNIKÓW

Dla porządku dodajmy, że pełnomocnictwa udzielone w czerwcu 2022 r. utraciły moc. Jeżeli ktoś chce ustanowić pełnomocnika to musi udzielić pełnomocnictwa ponownie.

W myśl zapisów statutowych, pełnomocnictwo należy złożyć w siedzibie Spółdzielni przed walnym zgromadzeniem. A walne zgromadzenie trwa przecież 5 dni.

Żeby pozostać w zgodzie z przedstawionym wymogiem statutowym, stworzyć wszystkim członkom równe prawo do zgłoszenia swojego pełnomocnika przed walnym zgromadzeniem, wyznaczony zostaje termin zgłaszania pełnomocników do 10 listopada (czwartek), do godz. 15.00. Będzie to ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym rozpocznie się walne zgromadzenie. Po tym terminie żadne pełnomocnictwa nie będą przyjmowane, ale członek będzie mógł oczywiście wziąć udział w walnym osobiście!

W celu uniknięcia irracjonalnego zarzutu, że zarząd po tym terminie „dopisze swoich pełnomocników”, wszystkie oryginały pełnomocnictw w dniu 10 listopada po godz. 15.00 zostaną odebrane przez notariusza i złożone do depozytu, w którym będą przechowywane do czasu zakończenia walnego, dokładnie do dnia kolegium walnego zgromadzenia.

Podczas każdej części walnego zgromadzenia będzie odczytywana lista pełnomocnictw, udzielonych na daną część walnego zgromadzenia. Przypominamy, że jedna osoba może być pełnomocnikiem tylko jednego członka!

NUMER CZŁONKOWSKI – CZY JESTEM CZŁONKIEM SPÓŁDZIELNI?

To, że ktoś ma mieszkanie w zasobach naszej Spółdzielni nie oznacza jeszcze, że jest jej członkiem. Wiele osób nie wie czy ma członkostwo. Przekonaliśmy się o tym dobitnie w czerwcu bieżącego roku, kiedy w walnym zgromadzeniu chciały wziąć udział osoby okazujące pełnomocnictwa udzielone przez osoby nie będące członkami naszej Spółdzielni. Takie pełnomocnictwo jest bezskuteczne.

Jeżeli więc ktoś z Państwa nie ma pewności czy jest członkiem Spółdzielni, a chce wziąć udział w walnym zgromadzeniu osobiście albo chce udzielić komuś pełnomocnictwa lub udzielić poparcia kandydatowi do rady nadzorczej, wówczas prosimy o kontakt z nami.

Na formularzu pełnomocnictwa należało będzie wpisać numer członkowski, który ustala się w Spółdzielni. Wzór formularza można pobrać także w Spółdzielni przy okazji ustalania numeru członkowskiego. Pełnomocnictwa niezawierające wymaganych we wzorze danych lub zawierające błędne lub niepełne dane lub podpisane w sposób nieczytelny lub złożone po terminie, nie będą uwzględniane.

Jeżeli przyjdziecie Państwo osobiście na walne zgromadzenie wystarczy okazanie dokumentu tożsamości. Dokument tożsamości będzie musiał okazać także pełnomocnik.

Szanowni Członkowie Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Ostatnie walne zgromadzenie – w tradycyjnej formule – odbyło się w czerwcu 2019 r. Z opisanych powyżej powodów, walnego zgromadzenia zwołanego w czerwcu 2022 r. nie udało się przeprowadzić.

Zarząd oraz Rada Nadzorcza Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej stoją na stanowisku, że obrad walnego zgromadzenia nie można odwlekać. Nie wyobrażamy sobie, abyśmy czekali z jego zwołaniem do czerwca 2023 r.! Takiego samego zdania byli członkowie samorządów mieszkańców budynków, z którymi spotkaliśmy się we wrześniu 2022 r.

Spotkajmy się, rozliczmy za lata ubiegłe. Oceńcie pracę zarządu, wybierzcie nową radę nadzorczą. Ustalmy kierunki działania na przyszłość i obradujmy nad innymi sprawami ważnymi dla funkcjonowania Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Dostosujmy się do przedstawionych procedur i dzięki temu obradujmy w sposób przejrzysty, transparentny!

Porządek obrad i inne informacje o walnym zgromadzeniu znajdą Państwo na ogłoszeniach zamieszczonych przy wejściach do klatek schodowych budynków.

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbędzie się w dniach 14-18 listopada 2022 roku.

Zarząd

Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej