W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X

Aktualności

PSZOK – legalny, bezpłatny punkt zbiórki odpadów problemowych


(Materiał promocyjny)
2022-07-04 21:26:14

PSZOK – legalny, bezpłatny punkt zbiórki odpadów problemowych

O segregacji odpadów pewnie wszystko już było powiedziane. Praktyka jednak wskazuje, że nie wszystko jeszcze wiemy, albo nie o wszystkim pamiętamy. Przypomnijmy. Zasada jest jedna. Należy segregować odpady, dzielić na określone frakcje, inaczej grupy surowców, które nadają się do powtórnego przetworzenia. Czyli na papier, szkło, metal i tworzywa sztuczne oraz tzw. bioodpady. Pozostają jeszcze tak zwane odpady zmieszane. Wydaje się to proste, ale czy takie jednak jest?


Najprościej do PSZOK-u!

Co zrobić ze starym krzesłem, stołem, łóżkiem (odpady wielkogabarytowe), albo gdzie wyrzucić zużyte baterie, niepotrzebne radio lub stary telewizor (elektroodpady), resztki pozostałych płytek ceramicznych, gruz czy stare okno, które wymieniliśmy (odpady remontowe i budowlane). Ale także, przeterminowane leki, smary, oleje – nawet te spożywcze, albo stare opony?

Na pewno nie wolno nam ich wyrzucić do pojemników na odpady, do których zdążyliśmy się już przyzwyczaić.

Z pewnością wielu z nas już wie, że w każdej gminie są Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK-i.

PSZOK – najogólniej mówiąc jest to miejsce, w którym przyjmowane są bez dodatkowej opłaty POSEGREGOWANE KOMUNALNE ODPADY od mieszkańców danej gminy. Głównie dostarczane są tam odpady problemowe i niebezpieczne, albo takie, które z uwagi na rozmiary niemieszczące się w tradycyjnych pojemnikach na śmieci.


PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych

 • przeterminowane leki i środki opatrunkowe, strzykawki
 • odpady budowlane, poremontowe i rozbiórkowe
 • szkło okienne, drzwiowe, lustra
 • styropian
 • zużyte opony
 • elektrośmieci, czyli sprzęt elektryczny i elektroniczny, urządzenia chłodnicze
 • i klimatyzacyjne, np.: lodówki, chłodziarki, klimatyzatory domowe
 • świetlówki, żarówki
 • oleje spożywcze (przeterminowane, zużyte)
 • przepracowane lub przeterminowane oleje silników samochodowych
 • meble
 • baterie i akumulatory
 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
 • pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach, zużyte lub przeterminowane gaśnice samochodowe i z gospodarstw domowych
 • farby, farby drukarskie, rozpuszczalniki, tusze, tonery do drukarek zawierające substancje niebezpieczne
 • środki ochrony roślin zawierające substancje niebezpieczne
 • rowery, motorowery, duże zabawki
 • klamki, elementy metalowe
 • odzież i tekstylia
 • drewno zawierające substancje niebezpieczne
 • drewno, tj. skrzynki drewniane, deski itp.
 • odpady selektywnie zbierane (papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale, bioodpady

Warto wiedzieć!

PSZOK-i funkcjonują w każdej gminie. Ich siedziby oraz godziny otwarcia są podane na stronach urzędów.

Do punktów można odwieźć praktycznie wszystkie, ale uwaga, posegregowane odpady powstające w gospodarstwach domowych. Odpady budowlane także należy podzielić na gruz betonowy, ceglany, odpady szklane, ceramiczne itd.

Odpady są przyjmowane nieodpłatnie tylko od osób prywatnych – mieszkańców gminy lub właściciela nieruchomości położonych w danej gminie.

PSZOK-i nie przyjmują nieodpłatnie odpadów, których ilość lub rodzaj wskazują, że pochodzą z prowadzenia działalności gospodarczej.

Zanim przekażemy do PSZOK-u odpady należy zapoznać się z zasadami jego funkcjonowania lub regulaminem (są one opublikowane na stronach urzędu).

W niektórych punktach bezpłatnie można zostawić każdą ilość wytwarzanych przez siebie selektywnie zebranych odpadów komunalnych.

Są jednak i takie, które wprowadziły limity ilościowe dla niektórych odpadów (np. wielkogabarytowych, remontowo-budowlanych, opon) – informacja nt. limitów jest zawarta wregulaminie.

Wrzucanie do tradycyjnych pojemników problemowych i niebezpiecznych odpadów, niekwalifikujących się do 5 podstawowych frakcji (szkło, metal i tworzywa sztuczne, papier, bioodpady i odpady zmieszane) wiążą się z wysokimi karami finansowymi.


Leki – przykład jednego z wielu problematycznych odpadów

Nie ma pewnie gospodarstwa domowego, w którym nie byłoby przeterminowanych leków.

Jesteśmy w jednej z największych aptek w Kole. Jej pracownicy zdecydowanie potwierdzają, że z roku na rok coraz więcej sprzedaje się medykamentów. Ale jednocześnie niepokoi ich fakt, że choć w aptece znajduje się punkt odbioru przeterminowanych leków, to ich ilość składowanych do utylizacji jest w ostatnich latach taka sama. Nie wzrasta. Co się zatem z nimi dzieje? Pojawia się obawa, że mogą być one wyrzucane do pojemnika z odpadami zmieszanymi, umywalki lub toalety. – To naprawdę jest niebezpieczne – przekonuje nas farmaceutka, która – jak wiadomo nam – zna się na chemicznym składzie leków.

Szerzej na ten temat opowiada także Andrzej Pędziwiatr, kierownik Działu Oczyszczania Ścieków w PWiK w Koninie.

– Obecność leków w środowisku wodnym ma wyłącznie związek z działalnością człowieka (antropogeniczny) – rozpoczyna swą wypowiedź.

– Obecność ta jest efektem z jednej strony wprowadzania ich bezpośrednio do systemu kanalizacyjnego (wrzucanie do umywalek, toalet), ale także ich stosowanie przez człowieka. Mowa jest tu o problemie nadużywania leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych, które w niewielkim stopniu są asymilowane przez organizm, a nadmiar niestety przedostaje się wraz z moczem i kałem do systemu kanalizacyjnego, a następnie do oczyszczalni. Szczególnie tak zanieczyszczane są ścieki pochodzące ze szpitali – mówi nam Andrzej Pędziwiatr. Także dotyczy to gospodarstw domowych. A jeśli do tego jeszcze dodamy utylizację leków „na własną rękę” (wyrzucanie do kanalizacji przeterminowanych leków, kosmetyków) to niestety pojawia się już problem.

Niebezpieczne związki chemiczne leków łatwo przedostają się do wód gruntowych, a że w przyrodzie nic nie ginie, trafiają do naszych organizmów poprzez układ pokarmowy. Niestety, to niej jest korzystne dla naszego zdrowia.

Potwierdza to także stanowisko Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zdaniem specjalistów, z którymi rozmawialiśmy rozpuszczone leki, które są obecne w ściekach poprzez przenikanie tych związków chemicznych do wód gruntowych wywołują negatywne skutki dla żywych organizmów. Są one widoczne w postaci skażeń i zatruć. Leki ze względu na zawarte w nich substancje chemiczne są klasyfikowane jako odpady medyczne, a tym samym odpady niebezpieczne, w związku z czym wymagają oddzielnej, kontrolowanej zbiórki i właściwego unieszkodliwienia – o tym należy bezwzględnie pamiętać.

– Komunalne oczyszczalnie nie stawiają skutecznego oporu takim zanieczyszczeniom? – pytamy.

Jak informuje nas kierownik konińskiej oczyszczalni, nawet oczyszczalnie ścieków z podwyższoną redukcją azotu, fosforu i jednocześnie spełniające najwyższe wymagania europejskie (takie jak obydwie oczyszczalnie konińskie), nieprzystosowane są do oczyszczania mikrozanieczyszczeń, w tym pochodzących z rozkładu leków. Podobnie jest w innych nowoczesnych technologicznie oczyszczalniach.

Takie samo stanowisko ma Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Zdaniem rzecznika GIOŚ – obecne w ściekach substancje, które powstają z rozkładu leków nie są usuwane na drodze oczyszczania ścieków.

Wyrzucanie zatem leków do toalet, czy do śmieci, powoduje ich przedostanie się do środowiska wodnego, w tym do wód powierzchniowych i gruntowych. Jak widać skutki są naprawdę niebezpieczne. NALEŻY WYSTRZEGAĆ SIĘ TAKICH PRAKTYK.