W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X
Browar do 04.09.24

Aktualności

Klimatyczne przebudzenie w Koninie


(Materiał promocyjny)
2022-03-25 08:00:00

Klimatyczne przebudzenie w Koninie


Zamiast betonu – zielone korytarze


Ambitne cele wyznaczyło sobie miasto Konin przystępując do odważnego zadania pod nazwą „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”. Projekt przez rozbudowę zielono-niebieskiej infrastruktury ma zwiększyć znaczenie oraz powierzchnię zieleni w mieście, stworzyć system zagospodarowania miejscowych wód opadowych, zlikwidować wyspy ciepła, poprawiając przez to mikroklimat, a dzięki temu stworzyć otoczenie bardziej przyjazne mieszkańcom. Projekt jest odpowiedzią na postępujące zmiany klimatyczne i próbą adaptacji miasta do zmian już zaistniałych. Zyskał poważne dofinansowanie z budżetu państwa oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.


Nowoczesne znaczy zielone

W koncepcjach urbanistycznych nowoczesnego miasta coraz większą rolę odgrywa szeroko rozumiana zielona infrastruktura. Zielone korytarze miejskie nie są odkryciem XXI wieku, ale w obliczu zmian klimatycznych stają się szansą dla miejskich organizmów. Miasto ze swą gęstą zabudową, realizującą potrzeby życiowe mieszkańców jest bowiem najbardziej narażone na zmiany klimatyczne, które wpływają na dynamikę jego rozwoju i obniżają jakość życia. Z drugiej strony, to właśnie ta miejska tkanka staje się potężnym czynnikiem narastania zmian klimatycznych. Odpowiedzią na ten klimatyczny dylemat wydaje się projekt pn. „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”. Jego wielowymiarowy charakter uwzględnia działania adaptacyjne oraz edukacyjne, spójnie ze sobą skomponowane i powiązane.


Zamiast betonu – zieleń

Zależny do tej pory od węgla Konin, daje sygnał mieszkańcom, że zielona transformacja staje się faktem. Zadaniem koncepcji opracowanej wspólnie z partnerami: Polskim Stowarzyszeniem „Dachy Zielone”, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu oraz Norweskim Stowarzyszeniem Zielona Infrastruktura jest zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja przestrzeni miejskiej do postępujących zmian (mitygacja) oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych przez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury. Jednak nie mniej ważnym celem jest tu także podniesienie świadomości społecznej na temat zmian klimatu poprzez działania edukacyjne oraz włączające lokalną społeczność w realizację projektu.


Zielony krwiobieg miasta

W planach projektu wytyczone zostaną zielone korytarze miejskie: 23 odcinki pieszo-rowerowe o łącznej długości ok. 17 km. Z założenia mają integrować przestrzeń miejską, łączyć dotąd oddalone od siebie obszary miejskie o różnorakiej funkcji zarówno tej rekreacyjnej, jak i usługowo-mieszkalnej. Staną się one swoistym krwiobiegiem miejskim, którego serce bić będzie na wyspie Pociejewo. Projektowane są także parki kieszonkowe (na Zatorzu oraz przy ul. 11 Listopada) o łącznej pow. 3.038 mkw.; 7 zielonych podwórek miejskich (teren zielony obok amfiteatru, Osiedle Diamentowe, V Osiedle, ul. Dworcowa, Chorzeń, plac Wolności, Pociejewo) o łącznej pow. 90.809 mkw., przy czym każde z nich ze względu na charakter zastosowanego zagospodarowania będzie miało swój temat przewodni (woda, powietrze, człowiek jako część natury), powstaną także 3 tężnie na pow. 26.190 mkw. (Pociejewo).


Efekt, ekologia, świadomość

W efekcie projektu, którego celem jest również zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców, pomysłodawcy łączą dwie części miasta. Poza tym powiększają biologicznie aktywne tereny zieleni, uruchomiają procesy napowietrzania i wentylacji miejskich przestrzeni, zmniejszają oddziaływanie „wyspy ciepła”, tworzącej się na miejskim rynku, a dodatkowo wzmacniają procesy przechwytywania i zagospodarowywania wód opadowych. Bez wątpienia zwiększy to jakość życia w mieście. Podczas realizacji projektu będą prowadzone działania edukacyjno-informacyjne, zwiększające świadomość mieszkańców na temat skutków zmian klimatu.


Z sukcesem sięgnęli po pieniądze

Zgłoszony przez Konin wspólnie z partnerami projekt znalazł się na 2. miejscu na 19 z przyznanym dofinansowaniem i na 91 wniosków złożonych w naborze na zielono-niebieskie inwestycje w naborze w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszar programowy: „ KLIMAT”, finansowanego ze środków MF EOG 2014-2021 oraz z budżetu państwa.


Projekt korzysta z dofinansowania o wartości prawie 7 mln zł otrzymanego od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG oraz ponad 1 mln zł otrzymanego z budżetu państwa. Jego zakończenie przewidziane jest na 30 kwietnia 2024 r.