W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X

Aktualności

Prezes Woźny popiera budowę linii kolejowej Konin-Turek. Ważniejsza dla Konina niż Turku

2021-10-21 15:52:47
Prezes Woźny popiera budowę linii kolejowej Konin-Turek. Ważniejsza dla Konina niż Turku

Na początku przyszłego roku powinny rozstrzygnąć się losy projektu nowej linii kolejowej z Turku do Konina, która mogłaby otrzymać dofinansowanie z rządowego Programu Kolej +. Poparcie dla tej inwestycji wyraził największy pracodawca w Wielkopolsce Wschodniej ZE PAK SA. „Realizacja tej inwestycji może w sposób znaczący przyczynić się do amortyzacji negatywnych skutków społecznych transformacji energetycznej kompleksu górniczo-energetycznego ZE PAK” – pisze prezes spółki Piotr Woźny. Przy czym, według niego, ta linia kolejowa może mieć większe znaczenie dla Konina niż dla Turku.

W liście, skierowanym do Starosty Tureckiego, prezes spółki Piotr Woźny zauważa, że od lata ZE PAK jest największym pracodawcą w regionie, obecnie zatrudnia 3,6 tys. osób. Blisko 2/3 pracowników mieszka w pięciu gminach Wielkopolski Wschodniej: w Koninie ok. 28,4 proc., Turku ok. 9,8 proc., Kazimierzu Biskupim ok. 9,2 proc., Kleczewie ok. 8,8 proc. oraz Ślesinie ok. 7,5 proc.

Do tej pory regionem najbardziej dotknięty spadkiem aktywności ZE PAK są powiaty turecki i kolski. Przy czym jak się okazuje nie znalazło to odzwierciedlenia w zwiększonym bezrobociu. Odchodzący z pracy w przemyśle paliwowo-energetycznym znaleźli zatrudnienie np. w dobrze rozwijającej się branży transportowej, jaka przez ostatnie lata dotyczy powiatu tureckiego.

„W Koninie natomiast, mimo że redukcja zatrudnienia nie dotyczyła tej części pracowników, zatrudnienie w przemyśle spadło. Rosnące bezrobocie w Koninie powoduje odpływ mieszkańców do innych powiatów Wielkopolski Wschodniej. Znajdują oni zatrudnienie w sektorze usługowym w powiatach tureckim oraz konińskim. Powiększająca się różnica w wynagrodzeniach może jednak zdaniem ekspertów w przyszłości skłonić mieszkańców regionu do migracji zewnętrznych, szczególnie jeśli lokalni przedsiębiorcy nie zaczną tworzyć miejsc pracy wymagających wyższych kwalifikacji i oferujących lepsze wynagrodzenie. Powyższe dane dowodzą, że w powiecie tureckim występuje duży potencjał do przejmowania pracowników ZE PAK, czyli trend odwrotny do dotychczasowego, gdzie do tej pory pracownicy kopalni i elektrowni w powiecie tureckim podlegali relokacji do kopalni w Kleczewie i elektrowni w Koninie – zauważa w liście prezes Woźny.

Przypomnijmy w tym miejscu, że tych zjawisk nie dostrzegł samorząd miejski Konina, a nie wiadomo czy powiat koniński, które nie przystąpiły do współfinansowania powstającego obecnie przy znacznym udziale Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu i gmin powiatu tureckiego oraz Starego Miasta Studium Planistyczno-Prognostycznego dla realizacji projektu pn. ,,Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin”.

Woźny przypomina, że: „Wraz z postępującą transformacją energetyczną koncernu ZE PAK mobilność na linii Turek-Konin będzie zatem wzrastać i pracownicy Grupy ZE PAK będą poszukiwać nowego zatrudnienia nie tylko w swoim obecnym powiecie zamieszkania. Zagadnieniem tym mają się również wkrótce zająć eksperci Banku Światowego i Komisji Europejskiej - ocenione i skwantyfikowane zostaną preferencje pracowników Grupy ZE PAK, dot. nowo oferowanych im miejsc pracy, w tym mobilności pomiędzy powiatami”. Tak więc sprawne połączenie Konina z Turkiem może, według prezesa Woźnego, służyć zahamowaniu odpływu mieszkańców z podregionu, znajdując zatrudnienie w perspektywicznych branżach, które oferuje powiat turecki.

„Z tego powodu zrealizowanie połączenia kolejowego Turek-Konin może okazać się także kluczowe dla pracowników ZE PAK, co stworzy jednocześnie równe warunki do zwiększenia mobilności mieszkańców na terenie Wielkopolski Wschodniej” – podkreśla dobitnie.

A przecież właśnie na zwiększenie mobilności wewnątrz regionu stawia Wielkopolska Wschodnia w Koncepcji i Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji. Podobnie jak inne polskie regiony węglowe i europejskie. „Jak np. modelowy z punktu widzenia Komisji Europejskiej region Górnej Nitry na Słowacji, gdzie inwestycje w kolej i mobilność interregionalną są jednym z kluczowych elementów planu inwestycyjnego” – czytamy w liście.

ki

Prezes Woźny popiera budowę linii kolejowej Konin-Turek. Ważniejsza dla Konina niż Turku
Prezes Woźny popiera budowę linii kolejowej Konin-Turek. Ważniejsza dla Konina niż Turku
Prezes Woźny popiera budowę linii kolejowej Konin-Turek. Ważniejsza dla Konina niż Turku
Śledź nas na