W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X
Browar od 01.07.2020 r.

Aktualności

Prezydent chciał unieważnienia uchwały w sprawie nieudzielenia mu wotum zaufania?

2019-08-13 13:31:10
Prezydent chciał unieważnienia uchwały w sprawie nieudzielenia mu wotum zaufania?

Prezydent Konina zwrócił się do wojewody wielkopolskiego w sprawie unieważnienia uchwały rady miasta z 26 czerwca dotyczącej nieudzielenia mu wotum zaufania. – Organ nadzoru stwierdził brak podstaw prawnych do stwierdzenia nieważności uchwały – informuje Tomasz Stube, kierownik oddziału Mediów i Komunikacji Społecznej Gabinetu Wojewody.

Organ nadzoru w uzasadnieniu swojego stanowiska wskazuje, że wotum zaufania jest konsekwencją oceny przez radę gminy przygotowanego i przedstawionego raportu o stanie miasta, nad którym przeprowadzona została debata. Odbyła się ona 26 czerwca. Wtedy też większością głosów Piotr Korytkowski nie uzyskał wotum zaufania od rady miasta. Jak tłumaczył, spodziewał się takiego rozstrzygnięcia. – Jestem wyczulony, żeby patrzeć głęboko w oczy poszczególnym radnym z różnych ugrupowań – powiedział. Nazwał też wtedy wprowadzone od tego roku do prawa samorządowego wotum zaufania i raport o stanie miasta narzędziem politycznym, które zostało wykorzystane przez opozycję. – Dlaczego? Bo można. W tym przypadku zagrała polityka, bo jak wytłumaczyć głosowanie w sprawie wotum zaufania dla prezydenta za ubiegły rok, który urzędował tylko 26 dni roboczych? – mówił Piotr Korytkowski.

Prezydent Konina zwrócił się do wojewody z pismem w sprawie nieudzielenia mu wotum zaufania. – Organ nadzoru stwierdził brak podstaw prawnych do stwierdzenia nieważności uchwały nr IX/88/2019 Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nieudzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Konina – informuje Tomasz Stube. – Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania”. Ustawodawca jednoznacznie przesądził, że brak przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania jest jednoznaczny z przyjęciem (podjęciem) uchwały o przeciwstawnej treści, tj. uchwały w sprawie nieudzielenia wotum zaufania. Oznacza to brak potrzeby dokonywania kolejnego głosowania w sprawie - tym razem nad uchwałą o nieudzieleniu wotum zaufania – czytamy w wyjaśnieniach.

Urzędnicy wojewody podkreślają, że „brak wotum zaufania może mieć dla wójta daleko idące konsekwencje”. Zgodnie bowiem z ustawowymi zapisami, w przypadku nieudzielenia wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. – Wynika z tego, że jednorazowa odmowa udzielenia wotum zaufania nie daje jeszcze radzie gminy podstawy prawnej do wszczęcia postępowania w sprawie odwołania wójta. Trzeba zaznaczyć, że nawet dwukrotne podjęcie uchwał odmownych w latach następujących po sobie nie musi oznaczać zawsze konieczności wszczęcia postępowania w sprawie odwołania wójta, bowiem w takim przypadku rada gminy może, ale nie musi wszcząć postępowania w tej sprawie. Z punktu widzenia ewentualnych konsekwencji, jakie mogą grozić wójtowi w przypadku, gdy ocena przez dwa lata z rzędu będzie negatywna, istotna jest sytuacja, w której na stanowisku wójta dochodzi do zmiany personalnej – czytamy w odpowiedzi Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. – W takim przypadku należy zwrócić uwagę na fakt,
że ustawodawca powiązał udzielanie wotum zaufania nie z osobą, która w danym momencie pełni funkcję wójta, a ze stanowiskiem wójta jako organu wykonawczego gminy. Raport o stanie gminy jest bowiem podsumowaniem działalności organu, a nie osoby pełniącej funkcję tego organu. Zatem w przypadku zmiany na stanowisku wójta, nowa osoba pełniąca funkcję wójta przedstawia podsumowanie działalności organu za cały rok, a nie wyłącznie za okres, w którym w danym roku ową funkcję pełniła. W konsekwencji mogą pojawiać się sytuacje, w których wójt, którego funkcję pełni już nowa osoba po zmianach jakie dokonały się wskutek przeprowadzonych wyborów samorządowych, nie otrzyma wotum zaufania,ponieważ dokonana przez radę gminy ocena pracy tego organu za cały rok jest negatywna. Zauważyć jednak należy, że o ile wotum zaufania dotyczy organu, o tyle konsekwencje przewidziane przez ustawodawcę związane z możliwością podjęcia przez radę gminy uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta dotyczą już konkretnej osoby pełniącej funkcję wójta. I w tym właśnie aspekcie w opinii organu nadzoru niedopuszczalne jest, aby rada gminy podjęła stosowną uchwałę inicjującą procedurę przeprowadzenia referendum w przypadku, gdy nieudzielenie wotum zaufania w dwóch kolejnych latach nie odnosiło się do tej samej osoby pełniącej funkcję wójta. Należałoby zatem uznać, że podjęta w tej sytuacji uchwała dotycząca przeprowadzenia referendum będzie obarczona wadą prawną i powinna zostać wyeliminowana z obrotu prawnego.

Marcin Szafrański

Podziel się

Komentarze

Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:
Du gggu
Jeszcze powinni go całkiem odwołać i kogoś kto będzie pracował dla Konina na stołek posadzić, bo jak dotej pory to pamiętam prezydenta tylko z kręcenia tyłeczkiem na rynku w rytm tęczowe muzyki
Anty
Jakie to wzruszające. ..aż krew sie gotuje...
Obserwator
Do Cie choroba: przypadkowo to ty się na świecie pojawiłeś; jak wytłumaczysz fakt, że Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna (ktorej szefem jest radny PiSu) wydały pozytywną opinię o wykonaniu budżetu, a Rada nie udzieliła absolutorium? Radni PiSu zachowali się żenująco!
Jaro
Popłynął się dzidzia
Cie choroba
Przypadkowo wybrany synek walczy o koryto zawodowo


Jesteśmy na: