W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X
Toyota  Hajlander

Aktualności

Ministerstwo chce zmienić ustawę o śmieciach. Gminy będą miały nowe obowiązki, ale i przywileje

2019-03-18 08:10:15
Ministerstwo chce zmienić ustawę o śmieciach. Gminy będą miały nowe obowiązki, ale i przywileje

Coraz więcej wiadomo na temat rozwiązań, które znajdą się w nowej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na stronie KPRM opublikowano uaktualnione założenia do projektu składające się z 24 punktów.

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zostały niedawno opublikowane na stronie Kancelarii Premiera. Znajdują się one w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Dokument zawiera 24 najważniejsze punkty wraz z informacją o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań.

Rekomendowane są m.in. wzmocnienie kontroli gmin nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym nadzór nad firmami odbierającymi odpady komunalne. Oznacza to wprowadzenie konieczności rozłącznego ogłaszania i przeprowadzania przetargu na odbiór i przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych, jako sposób na zapobieganie nielegalnym praktykom podmiotów wyłonionych przez gminy w drodze przetargu, uniemożliwienie ryczałtowego rozliczania się pomiędzy gminą a podmiotem odbierającym odpady komunalne, np. przez określenie płatności przez gminy za odbiór odpadów wyłącznie w odniesieniu do masy odpadów przekazanych do przetwarzania.

Zmiany zawierają także zapis o możliwości dużego zróżnicowania cen za odpady zmieszane i selekcjonowane, aby zachęcić ludzi do większego segregowania. Mówią też o opłatach od właścicieli domków letniskowych, wprowadzają maksymalną stawkę za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych.

Proponowane rozwiązania wprowadzają mechanizmy mających na celu ograniczenie wzrostu cen za gospodarowanie odpadami, w tym m.in. zniesienie obowiązku regionalizacji w zakresie zagospodarowywania bioodpadów, niesegregowanych (zmieszanych) odpadów oraz pozostałości z sortowania i z procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, przeznaczonych do składowania.

Łatwiej będzie też budować gminom instalacji – warunkiem uzyskania decyzji dotyczących lokalizacji, budowy i przetwarzania odpadów nie będzie uwzględnienie tej instalacji w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.

A co najważniejsze dla samorządów, będą one mogły stosować dopłaty ze środków własnych, pochodzących ze sprzedaży surowców, do stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych. Do tej pory RIO zwracała gmino uwagę, że zgodnie z obowiązującym prawem, nie mogą tego robić.

Kolejna proponowana zmiana mówi o wprowadzeniu możliwości zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości posiadających kompostownik przydomowy i kompostujących w nim odpady oraz określenie konsekwencji podania nieprawdziwych informacji w tym zakresie.

Mają też zostać uproszczone postępowania związanych z egzekwowaniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a gminy będą zobowiązane gminy do gromadzenia środków pochodzących z opłat na wyodrębnionym rachunku bankowym. Wprowadzony może tez zostać obowiązek kontroli przez gminy podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości co najmniej raz na dwa lata.

Zmiany mają także wprowadzić przepisy umożliwiające niezwłoczne usunięcie przez właściwy organ odpadów, w przypadku gdy mogą one spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi – awaryjne usuwanie odpadów ze wstępnym finansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i zwrotem kosztów od posiadacza odpadów.

To tylko kilka najistotniejszych propozycji zmian w ustawie. Wszystkie opisane są na stronie KPRM.

Aleksandra Wysocka

Podziel się

Komentarze

Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:


Jesteśmy na: