W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X
YOCHI

Aktualności

GOLINA. Pięknieje nasza mała ojczyzna

2020-09-29 00:00:01

GOLINA. Pięknieje nasza mała ojczyzna


Każda miejscowość ma swoją małą bądź wielką historię powstania. Trzeba było solidnych podwalin dających początek naszemu miastu, która znana jest od XIV wieku. Miasto zyskało nazwę z chwilą lokacji, do której przyczynił się król Kazimierz Wielki. Dokument lokacyjny wydał 22 stycznia 1362 r., dlatego też władcę uważa się za ojca miasta. Centralny plac Goliny nosi jego imię, a dla upamiętnienia tego wydarzenia w 1989 roku ustawiono na nim pomnik króla Kazimierza Wielkiego.

Gminę zamieszkuje blisko 12 tys. osób, w tym ok. 4,5 tys. w Golinie. Gmina dzieli się na 18 sołectw i 3 osiedla. Najstarsza wzmianka z 1338 r. mówi, że Golina była miastem prywatnym, należącym do rodu Golińskich, a później do Żychlińskich. Nigdy nie rozwinęła się w znaczniejszy ośrodek miejski, jej rozwój został zahamowany w 1611 r. w wyniku pożaru. Po wojnach szwedzkich osiedlili się tu mieszkańcy Niderlandów (co odzwierciedla się w nazwach pobliskich miejscowości, np. Węglewskie Holendry). Do rozbiorów Golina pozostawała w granicach województwa wielkopolskiego, później w zaborze pruskim i rosyjskim. Pod koniec XIX w. utraciła status miasta. Rolniczy charakter przyczynił się do rozwoju przetwórstwa, funkcjonowały tu garbarnia, olejarnia, młyn, browar i gorzelnia. Prawa miejskie przywrócono Golinie po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości.

Część terenów gminy jest położona na terenie atrakcyjnym przyrodniczo, to znaczy na obszarze Natura 2000 w dolinie Warty, nieopodal Puszczy Bieniszewskiej i Jeziora Głodowskiego. Sprzyja to rozwojowi turystyki pieszej, rowerowej i konnej. Warte zwiedzenia jest Sanktuarium Maryjne w Kawnicach. Znajdujący się w głównym ołtarzu obraz Matki Bożej Pocieszenia pochodzi z przełomu XVI i XVII wieku, ukoronowany w 1974 r. Świątynia została wzniesiona w latach 1948-1951, na miejscu poprzedniej. Warto też zobaczyć drewniany kościół pw. św. Jakuba w Golinie, wybudowany w latach 1765-1767, z bocznymi kaplicami z 1696 r. W barokowym ołtarzu umieszczono obraz „Ukrzyżowanie”, z około 1600 r. Innym zabytkiem jest kościół parafialny pw. św. Mateusza w Myśliborzu, z początku XVI wieku, wraz z dzwonnicą, organistówką i zespołem plebanii. W Golinie znajduje się ciekawy klasycystyczny zespół dworsko-parkowy zbudowany w XIX w., wokół rozciąga się 7-hektarowy park założony w stylu angielskim, z bogatym drzewostanem.

Ostatnie 30 lat było dla samorządu gminy Golina czasem wytężonej pracy, która miała na celu rozwój naszej małej ojczyzny. Powstanie samorządów lokalnych w naszej społeczności stało się podstawą demokracji, wyzwoliło niezwykłą energię, przedsiębiorczość i aktywność wielu ludzi. Stan dzisiejszy jest dorobkiem samorządów wszystkich kadencji.

Pierwsza inauguracyjna sesja Rady Gminy i Miasta w Golinie odbyła się w dniu 5 czerwca 1990 roku. Kilka dni później w dniu 12 czerwca radni pod przewodnictwem Ryszarda Kujawy dokonali wyboru Burmistrza Gminy i Miasta Goliny w osobie Krzysztofa Migdała, który piastował swoje stanowisko przez dwie kadencje. W dniu 3 listopada 1998 r. Burmistrzem Goliny został wybrany Tadeusz Piotr Nowicki, którego po 16 latach pracy na rzecz samorządu lokalnego zastąpił w roku 2014 obecnie urzędujący Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński. Samorząd lokalny mimo licznych problemów, z jakimi struktury samorządowe w tym trzydziestoleciu się zmagały sprostał założonym nań zadaniom. Przez te lata udało się uregulować i rozwiązać mnóstwo spraw, choć wiele pozostaje jeszcze do zrobienia.

Przy wsparciu środków budżetu gminy oraz środków zewnętrznych samorząd Goliny realizuje przedsięwzięcia służące poprawie jakości życia naszych mieszkańców. Wykonano wiele inwestycji, które obejmowały m.in.: infrastrukturę komunalną, oświatową, sportową oraz obszar usług społeczno-kulturalnych. Najważniejsze z nich to: budowa i przebudowa dróg gminnych, wykonanie przyłączy wodociągowych, wykonanie dróg i ścieżek rowerowych, budowa hali widowiskowo-sportowej i Orlików, boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Golinie, zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji (siłownie i place zabaw na terenie sołectw: Kawnice, Węglew, Kraśnica, Radolina, Adamów i miasta Golina), instalacja 169 systemów odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych i wiele innych. Nowe oblicze uzyskał Plac Kazimierza Wielkiego w Golinie. Aktualnie realizowane są inwestycje dotyczące rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kawnicach, budowy sieci kanalizacyjnej na terenie 8 sołectw oraz przebudowy oczyszczalni ścieków w Golinie, a także rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego, adaptacja budynku po byłej restauracji „Smakosz”, w którym powstanie Centrum Aktywności Lokalnej i Dzienny Dom Seniora. Trwają również prace związane z przebudową i remontem Domu Kultury oraz utworzeniem Klubu Malucha.

W gminie Golina działają cztery szkoły podstawowe i przedszkole. Przez ostatnie 30 lat szkolnictwo radykalnie zmieniło swoje oblicze. Zmiany zauważalne są gołym okiem, gdyż oświata stanowi jeden z priorytetów. Gmina nie szczędzi środków, bo doskonale rozumie, że rozwój dziecka to inwestycja w przyszłość. Dzisiejsza szkoła kładzie nie tylko nacisk na przygotowanie teoretyczne, ale i praktyczne w celu lepszego przygotowania ich do życia. Dzieci i uczniowie odnoszą małe i duże sukcesy, które cieszą i aktywizują do dalszego działania, rozwoju i postępu. Najważniejsze inwestycje w obiektach oświatowych to: budowa sali gimnastycznej przy SP w Kawnicach (1996 rok), przekazanie przedszkolu przez samorząd wyremontowanego budynku przylegającego do dworku (1997 rok), zmiana systemu ogrzewania w SP w Kawnicach (2002 rok), rozbudowa SP w Golinie o budynek gimnazjum (1997-1999), rozbudowa SP w Przyjmie (1999 rok), generalny remont SP Golina (2004-2005), remont i rozbudowa SP w Radolinie (2001-2009), rozbudowa SP w Kawnicach (2019-2020).

Rok 2008 był przełomowy dla życia kulturalnego w naszej gminie ponieważ na mocy uchwały podjętej przez Radę miejską w Golinie, Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteki podzielono na dwie niezależne placówki: Dom Kultury oraz Bibliotekę Publiczną w Golinie.

Biblioteka Publiczna w Golinie stara się dotrzeć do czytelników w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach oraz potrzebach. Oprócz tradycyjnego księgozbioru dzięki współpracy z Biblioteką Cyfrową „Wolne Lektury” oferuje użytkownikom darmowy dostęp do e-booków i audiobooków. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców działania Biblioteki Publicznej ogniskują działalność wokół hasła: Spotkajmy się na KAWIE: K – kultura, A – animacja, W – wiedza, I – informacja, E – edukacja. Biblioteka nie ustaje w wysiłkach, by promować czytelnictwo, m.in. zaprasza czytelników do spotkań w ramach „Dyskusyjnych Klubów Książki” i corocznie przyłącza się do ogólnopolskiej akcji Tydzień Czytania Dzieciom. Przez swoją działalność Biblioteka stara się zaszczepić w mieszkańcach gminy Golina miłość do słowa pisanego, języka polskiego i ojczyzny, poprzez najróżniejsze konkursy literackie i recytatorskie, spotkania autorskie oraz udział w akcjach społecznych (np. Narodowe Czytanie). Cyklicznie organizowany jest konkurs na napisanie najpiękniejszej bajki dla dzieci „Golinianie dzieciom”. Budynek Biblioteki zyskał nowe oblicze dzięki kompleksowemu remontowi przeprowadzonemu w 2013 roku. W 2019 roku Biblioteka Publiczna zrealizowała wiele inicjatyw i projektów służących dobru społeczeństwa lokalnego, m.in.: „Ja w internecie”, „Śpiewająco dla Goliny”, „Będzie wreszcie teatr w mieście”.

Również Dom Kultury w Golinie odgrywa znaczącą rolą w integracji społeczności lokalnej i propagowaniu nowoczesnych, otwartych postaw życiowych. Jest głównym ośrodkiem propagowania kultury wysokiej na terenie gminy. W swoich działaniach zmierza do zaspokojenia potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności lub rozbudzania tych potrzeb. Podnosi świadomość i wiedzę mieszkańców nt. różnorodnych form kultury i sztuki. Ponadto współorganizuje działania rekreacyjne i promujące gminę. Dom Kultury jest organizatorem wielu imprez i wydarzeń: Dni Goliny (w 2019 roku Golina świętowała po raz czternasty), Festiwal Dyni i Ziemniaka w Rososze, Finały WOŚP, Kreatywne Ferie Zimowe, Wakacje z Domem Kultury, Gminny Dzień Kobiet, Warsztaty Wielkanocne, Spotkanie Wielkanocne, Inauguracja Sezonu Rowerowego Rodzinnych Rajdów Rowerowych, Obchody Święta 3 Maja, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Noc Kupały, liczne konkursy, wystawy malarskie, wyjazdy do teatru i opery, wycieczki. W 2019 roku Dom Kultury w Golinie otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu pod nazwa „Golina aktywniej w kulturze działać zaczyna”. W ramach projektu zrealizowano następujące wydarzenia kulturalne: „Słowo, Obraz, Gitarowy Rift – oto kultury rytm”, „Będzie wreszcie teatr w mieście”, „Kulturalna Integracja „Pod Chmurką”, „Plecionkarstwo – Najstarsza Twórczość Ludowa w Nowoczesnym Zastosowaniu” „Przywrócić zapomnianych w kulturze wiejskiej Rosocha”, „Maryjny chóralny październik w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach. Niebawem zakończy się trwający remont pomieszczeń Domu Kultury, który będzie mógł kontynuować swoją działalność w nowoczesnych warunkach. Budynek zyska nowoczesny, wielofunkcyjny wymiar, pozbawiony barier architektonicznych, stając się aktywnym centrum kultury dla każdego mieszkańca, który będzie chciał skorzystać z jego atrakcyjnej oferty.

Duże osiągnięcia ostatniego 30-lecia odnotowano w dziedzinie sportu, który jest nieodzownym elementem życia mieszkańców gminy Golina. Burmistrz Mirosław Durczyński oraz samorząd gminy Golina dostrzegają te zalety. Podejmowane są działania zmierzające do poprawy warunków oraz możliwości poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty i infrastruktury sportowej. W listopadzie 2017 roku oddano do użytku nowoczesną halę widowiskowo-sportową, działającą pod egidą Biblioteki Publicznej Golinie. W otoczeniu na miarę XXI wieku, pod okiem profesjonalnych trenerów, wszyscy miłośnicy aktywności fizycznej mogą rozwijać swoje hobby. Wyposażenie obiektu daje możliwość uprawiania wielu dyscyplin – od futsalu po taniec i aerobic. Mieszkańcy gminy chętnie korzystają z tej szerokiej oferty cyklicznych zajęć. Dorośli i młodzież najczęściej grają w gry zespołowe. Maluchy i uczniowie uczestniczą natomiast w zajęciach i warsztatach tanecznych. Kroki i układy pilnie ćwiczyły pod okiem m.in.: Anny Matlewskiej, Katarzyny Miecznikowskiej i Artura Golca, Jean’a Claude’a Marignale’a, stałe zajęcia nie tylko warsztatowe, ale również popularyzujące taniec wśród najmłodszych prowadzą instruktorzy ze Szkoły Tańca Skakanka-Dance. Formacje młodych tancerzy biorą udział w zawodach i turniejach. A nowych talentów wypatruje się podczas corocznych warsztatów „W podróż dookoła tańca” adresowanych do przedszkolaków z gminy Golina. W hali widowiskowo–sportowej w Golinie odbywają się widowiska sportowe, turnieje i rozgrywki o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym oraz lokalnym. W 2019 roku rozegrano mecze halowej piłki nożnej o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Zmagania wpisywały się w harmonogram XX Zimowej Spartakiady LTZ Mieszkańców Wsi i Miasteczek oraz rozgrywki Mistrzostw Wielkopolski PSP Strażaków w Piłce Siatkowej. Gościliśmy także uczestników XXI Zimowej Wielkopolskiej Spartakiady LZTS Mieszkańców Wsi. Dużym zainteresowaniem cieszą się również zmagania na szczeblu powiatowym i lokalnym. Miejscowi sportowcy walczyli o Puchar Burmistrza Goliny Mirosława Durczyńskiego oraz o Puchar Dyrektora hali. Corocznie rozgrywane są tu charytatywne mecze piłki halowej. W roku 2019 zagrano dla WOŚP i Karola Walczyńskiego. W kalendarz imprez sportowych organizowanych w gminie Golina wpisały się na stałe Golińska Liga Futsalu oraz również Memoriał im. Jana Kmieczyńskiego pod honorowym patronatem Burmistrza Goliny Mirosława Durczyńskiego. Hala widowiskowo–sportowa w Golinie jest doskonałym miejscem nie tylko do uprawiania sportu, ale także do organizacji dużych widowisk artystycznych.

Na terenie gminy Golina działa Klub Piłkarski LZS Polonia, który rozpoczął swoją działalność w 1916 roku oraz Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub Sportowy Ole Polonia Golina, które biorą aktywny udział w życiu sportowym gminy, rozwijając pasje piłkarskie młodszych i starszych członków naszej wspólnoty. Zawodnicy Polonii Golina reprezentowali powiat koniński na Spartakiadzie Wojewódzkiej, które powiat koniński dwukrotnie wygrał. Nasi zawodnicy reprezentowali również województwo wielkopolskie na Spartakiadzie Krajowej, zajmując na niej III i IV miejsca. Gmina Golina wielokrotnie wygrywała rywalizację w Spartakiadach Powiatowych, zarówno letnich jak i zimowych.

Sukces jest również domeną Ochotniczych Straży Pożarnych, które na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat rozwinęły swoje struktury i wzbogaciły się o nowe wyposażenie. Na terenie gminy Golina funkcjonuje 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym trzy jednostki, tj. OSP Golina OSP Przyjma i OSP Węglew zostały włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Cztery jednostki zorganizowały drużyny młodzieżowe: OSP Golina, OSP Przyjma, OSP Spławie i OSP Rosocha, które łącznie zrzeszają około 50 młodych adeptów pożarnictwa. Ochotnicze straże pożarne zajmują się również szeroko rozumianą działalnością kulturalną i wychowawczą. Przy jednostce OSP Golina w 1911 roku powstała orkiestra strażacka. Jednostki OSP ściśle współpracują z lokalnymi stowarzyszeniami i organizacjami. Druhowie OSP zajmują się również szkoleniami z zakresu pierwszej pomocy. Oprócz wydatków bieżących na działalność jednostek znalazły się wydatki inwestycyjne i dotacje dla jednostek. Wykonano klimatyzację w budynkach OSP Golina, Kawnice, Myślibórz, Przyjma, Radolina, Rosocha i Węglew, zrealizowano prace związane z remontem i termomodernizacja budynków OSP Adamów, Golina, Myślibórz, Przyjma, Spławie. Jednostki OSP Golina w 2016 roku oraz OSP Przyjma w 2019 r. wzbogaciły się o nowe średnie samochody ratowniczo-gaśnicze, a OSP Węglew w 2019 r. otrzymała używany, ale w dobrym stanie technicznym ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy.

Społeczność sołectw aktywnie korzysta ze środków Programu Wielkopolskiej Odnowy Wsi biorąc coroczny udział w konkursach mających na celu rozwój lokalnych społeczności i podnoszenie poziomu ich życia. W ramach przyznanych środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zostały zrealizowane następujące projekty: utworzenie miejsca rekreacyjno-sportowego oraz modernizacja remizy OSP i adaptacja placu przy remizie na potrzeby integracji i organizacji imprez kulturalnych w Przyjmie, utworzenie siłowni plenerowej oraz organizacja rajdów rowerowych i nordic walking w Radolinie, utworzenie miejsca spotkań, integracji i zabawy dla mieszkańców sołectwa Adamów, wielopokoleniowy plac rekreacji w Kawnicach, utworzenie edukacyjno-przyrodniczej ścieżki w Parku w Radolinie. Zakupione zostały elementy małej architektury (ławki, kosze, itp.) oraz elementy promujące sołectwa (namioty, sprzęt nagłaśniający itp.).

W ramach tegorocznej edycji konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś dwa sołectwa: Kawnice i Węglew odniosły sukces otrzymując dofinansowanie na realizację projektów pn. „Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom – Klub Integracji Społecznej” o wartości: 52 045,96. W ramach projektu zaplanowano prace remontowe i adaptacyjne świetlicy wiejskiej. Kolejne realizowane przedsięwzięcie jest sołectwo Węglew pn.„Integracja lokalna mieszkańców Węglewa – odnowiona świetlica wiejska i ogród jak sprzed lat” o wartości 47.790 zł. Zakres prac dotyczy modernizacji budynku remizy OSP oraz placu okalającego budynek.

Lokalne społeczności gospodarnie wykorzystują również środki z funduszu sołeckiego, realizując liczne przedsięwzięcia, zgodnie z wyrażonymi potrzebami. Przeprowadzone zostały remonty i modernizacje świetlic oraz zagospodarowanie i tworzenie miejsc spotkań i rekreacji dla mieszkańców. Sfinansowano budowy oświetlenia ulicznego i drogowego, chodników i naprawy dróg gminnych. Fundusz sołecki pozwolił również na zakup sprzętu pożarniczego, bojowego oraz mundurów dla jednostek OSP działających na terenie poszczególnych sołectw. Zorganizowano również wiele wydarzeń i spotkań kulturalnych, pozwalających kultywować tradycje lokalne i przekazywać modemu pokoleniu historię „małych ojczyzn” (Kiermasz Umiejętności, Dziedzictwa i Talentów, Dzień Podchorążego, Święto Dyni i Pieczonego Ziemniaka, turnieje szachowe itd.) Z roku na rok coraz więcej mieszkańców włącza się w te działania, widząc w tym szanse na integrację i rozwój swoich miejscowości. Dzięki inicjatywom i aktywności sołtysów oraz lokalnych liderów w wielu wsiach powstały i działają lokalne stowarzyszenia, które kreują nowe pomysły i realizują ciekawe inicjatywy lokalne m.in.: warsztaty kulinarne, rękodzielnicze, rady rowerowe, spływy kajakowe itp. Cieszy fakt, że aż 15 sołectw z pośród 18 Gminy Golina utworzyło grupy odnowy wsi, wybrało liderów i aktywnie współpracuje z samorządem w celu pozyskania środków na realizacje kolejnych projektów.

Sołtysi za swój wkład pracy zostali docenieni na poziomie wojewódzkim i krajowym (Anna Kapturska, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej i sołtys sołectwa Spławie – tytuł „Sołtys roku 2017”, Zasłużona dla Powiatu Konińskiego, odznaczona Europejskim Medalem za zasługi dla samorządu, Iwona Kościelska, radna Rady Miejskiej i sołtys sołectwa Przyjma – Najpopularniejszy Sołtys powiatu konińskiego i Wielkopolski Wschodniej”, Zasłużona dla Powiatu Konińskiego, „Sołtys roku 2019”).

Mieszkańcy naszej gminy uczestniczyli w szeregu projektów edukacyjnych i społeczno-kulturalnych podnosząc wiedzę, umiejętności i kompetencje (konkursy, ekologiczne pikniki rodzinne, warsztaty w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych oraz szkolenia i wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą itp.). Powołana została Młodzieżowa Rada Gminy, która aktywnie angażuje się w życie naszej gminy.

Całej naszej wspólnocie gratulujemy dobrych 30 lat samorządności i życzymy, aby następne lata były jeszcze bardziej pomyślne. Byśmy wszyscy w naszej gminie mogli dobrze żyć, uczyć się, pracować i odpoczywać, by każdy znalazł tu swoje miejsce i mógł czuć się bezpiecznie i godnie. Mamy świadomość rosnących potrzeb mieszkańców i zapewniamy, że nie ustaniemy w pracy na rzecz dobra wspólnego.

GOLINA. Pięknieje nasza mała ojczyzna
GOLINA. Pięknieje nasza mała ojczyzna
GOLINA. Pięknieje nasza mała ojczyzna
GOLINA. Pięknieje nasza mała ojczyzna