W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X
LIS- Hyundai 1 tydzień Marzec

Ogłoszenia

dodaj ogłoszenie

Wyszukaj ogłoszenia

Wybrane ogłoszenie:


Kierownik Działu Administracji - praca w Koninie

Rodzaj ogłoszenia:  PRACA
Kategoria: PRACA
Lokalizacja: KONIN
Dodano: 2021-01-20
Imię: PGrzelak
E-mail: przemyslaw.grzelak@smzwiazkowiec.pl
Opis: 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Koninie ogłasza nabór na stanowisko
KIEROWNIKA DZIAŁU ADMINISTRACJI, w wymiarze pełnego etatu
I. Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:
1. Wykształcenie wyższe techniczne budowlane.
2. Posiadanie uprawnień umożliwiających wykonywanie okresowych przeglądów budowlanych budynków zgodnie z Prawem Budowlanym.
3. Udokumentowany co najmniej 2 letni staż pracy i doświadczenie w kierowaniu zespołem.
4. Znajomość pakietu MS Office i programów kosztorysowych.
5. Zdolności organizacyjne, umiejętność współpracy z zespołami ludzkimi.
II . Do głównych obowiązków pracownika należeć będą:
1. Kierowanie działem administracji i koordynacja zadań podległych pracowników.
2. Przekazywanie podległym pracownikom oraz nadzór nad realizacją indywidualnych zgłoszeń lokatorów, najemców i innych osób w zakresie spraw technicznych lokali.
3. Nadzór nad stanem technicznym zasobów mieszkaniowych spółdzielni.
4. Wykonywanie okresowych przeglądów budowlanych budynków.
5. Współpraca z Zarządem w zakresie przygotowania i realizacji rocznych planów remontów
i konserwacji budynków.
6. Czynny udział w procesie przetargów dotyczących wyboru wykonawców oraz zawieraniu umów o roboty budowlane.
7. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi i urzędami w zakresie związanym z załatwieniem spraw kierowanych do działu.
III . Oferta powinna zawierać:
1. List motywacyjny.
2. CV z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane uprawnienia.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej.
5. Kserokopie innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
IV. Ofertę zawierającą CV, list motywacyjny oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie
i kwalifikacje zawodowe kandydata należy w terminie do 19 lutego 2021 r. przesłać w kopercie
z napisem „Kierownik działu administracji” na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Związkowiec” ul. Makowa 1, 62-502 Konin lub wysłać skan dokumentów na adres e-mail: sekretariat@smzwiazkowiec.pl
W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej, decyduje data doręczenia.
Oferta złożona po terminie nie będzie podlegała rozpatrzeniu i zostanie zwrócona bez otwierania.
Rozpatrzenie ofert przez Zarząd nastąpi w dniu 22.02.2021 r. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie niezwłocznie zawiadomieni telefonicznie. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą na sali obrad Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” ul. Makowa 1.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
Informujemy, że administratorem danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Związkowiec” ul. Makowa 1, 62-502 Konin. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ze zm. oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
Zarząd zastrzega sobie możliwość zakończenia rekrutacji w każdym czasie, bez podawania przyczyn.


Jesteśmy na: